1. Co to jest WKS?

WKS to skrót od: Wydziałowa Komisja Stypendialna. Nasza komisja zajmuje się przede wszystkim przydzielaniam różnego rodzaju stypendiów, zarówno tych socjalnych jak i naukowych, ale również specjalnych oraz zapomóg losowych, to u nas złożysz wniosek o akademik na kolejny rok akademicki.
 

2. Kiedy odbywają się dyżury WKS?

Terminy dyżurów są publikowane na bieżąco w zakładce dyżury oraz na funpage'u WRS ETI.
 

3. Kiedy można złożyć wniosek?

Podczas trwania dyżurów WKS.
 

4. Gdzie znajdują się druki wniosków do wypełnienia?

Cały regulamin wraz z aktualnie obowiązującymi drukami wniosków znajduje się pod linkiem zamieszczonym w zakładce Regulaminy, jak i bezpośrednio na stronie PG w Dziale Spraw Studenckich.