KOMUNIKAT WKS DOTYCZĄCY DECYZJI O PRZYZNANIU STYPENDIUM

Szanowni studenci, decyzje zostały zatwierdzone i są do wglądu w systemie MojaPG.

Decyzje w formie papierowej będą wyłącznie wysyłane tradycyjną pocztą.

Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie (w przypadku stypendium Rektora dla najlepszych studentów) można złożyć tylko i wyłącznie po odebraniu pisemnej decyzji. Prosimy o cierpliwość i przynoszenie odwołań po odebraniu decyzji. Odwołania przyniesione przed odbiorem decyzji nie będą przyjmowane.

Na wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie jest 14 dni od daty odebrania decyzji.

 

 

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA i DYDAKTYKI

Na podstawie zarządzenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańskiej informujemy, że WKS WETI będzie przyjmować wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi losowej w dniach 15.10 - 28.10.2018 r. w godzinach dyżurów, które zostaną podane w zakładce "dyżury".

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w Moja PG należy formularz wydrukować i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do właściwej WKS (WKS WETI (NE 156)). Wnioski niedostarczone nie podlegają rozpatrzeniu

 

Studenci wnioskujący o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z osiągnięciami sportowymi wydrukowane wnioski dostarczają do Centrum Sportu Akademickiego.

Instrukcja konfiguracji konta, oraz złożenia wniosku dostępna jest na stronie: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/

Regulamin jest dostepny: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/fpm-download

Prosimy studentów wnioskujacych o stypendium socjalne o wnikliwe przeczytanie zał. nr 2 do Regulaminu - wypisane tam są wszystkie obowiązujące załączniki. Szczególne przypominamy o obowiązku okazania oryginałów do wglądu (jeśli w WKS zostawiacie kopie) oraz dacie ważności dokumentów (3 mies. z US i ZUS, 1 mies. z innych instytucji)