Rozwiązanie WKS

 

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami administracyjnymi na Politechnice Gdańskiej WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA została ROZWIĄZANA.

Dziękujemy pracownikom oraz studentom za wieloletnią współpracę. smiley

 

informujemy, że informacje na temat zasad przydziału tegorocznych stypendiów zostaną szczegółowo przedstawione po aktualizacji zakładki "Stypendia" w Dziale Spraw Studenkich. Proszę śledzić stronę Działu Spraw Studenckich PG.

 

 

AKADEMIKI 2019

1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 można składać w terminie 8-24 maja 2019 r.
2. Dokumenty muszą dotyczyć roku 2018.
3. Przyjmowane będą tylko zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2018 wystawione w MAJU 2019.
4. Przypominamy, że należy złożyć takie same dokumenty jak o stypendium socjalne. Pełną listę znajdziecie w załączniku 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
5. Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rozdziału miejsc oraz wniosek znajdziecie na stronie DSS:
https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/aktualnosci/-/asset_publisher/yMQmXb5QG9A5/content/miejsca-w-ds-na-rok-akademicki-2019-2020

 

PODANIA O STYPENDIA DLA STUDENTÓW 1 SEM. II STUDIÓW STOPNIA

 

Terminy: 25.02.2019 - 10.03.2019

Wydrukowane podania złożone drogą elektroniczną przyjmujemy w powyższych dniach w godzinach dyżurów w pokoju WKS NE 156.

Stypendium socjalne - absolwenci ETI przynoszą podanie wygenerowane z systemu plus załącznik 8i, reszta podanie wygenerowane z systemuplus  komplet dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Reglaminu (s. 26-28).

Stypendium specjalne - absolwenci ETI przynoszą podanie wygenerowane z systemu plus załącznik 8j, reszta podanie wygenerowane z systemu plus ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium Rektora - absolwenci ETI przynoszą tylko podanie plus ew. udokumentowane odpowiednio osiągnięcia, reszta studentów (absolwenci uczelni innych niż PG oraz absolwenci innego Wydziału PG niż ETI również) suplement plus ew. udokumentowane osiągnięcia.

 

 

 

KOMUNIKAT WKS DOTYCZĄCY DECYZJI O PRZYZNANIU STYPENDIUM

Szanowni studenci, decyzje zostały zatwierdzone i są do wglądu w systemie MojaPG.

Decyzje w formie papierowej będą wyłącznie wysyłane tradycyjną pocztą.

Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie (w przypadku stypendium Rektora dla najlepszych studentów) można złożyć tylko i wyłącznie po odebraniu pisemnej decyzji. Prosimy o cierpliwość i przynoszenie odwołań po odebraniu decyzji. Odwołania przyniesione przed odbiorem decyzji nie będą przyjmowane.

Na wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie jest 14 dni od daty odebrania decyzji.

 

 

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA i DYDAKTYKI

Na podstawie zarządzenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańskiej informujemy, że WKS WETI będzie przyjmować wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi losowej w dniach 15.10 - 28.10.2018 r. w godzinach dyżurów, które zostaną podane w zakładce "dyżury".

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w Moja PG należy formularz wydrukować i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do właściwej WKS (WKS WETI (NE 156)). Wnioski niedostarczone nie podlegają rozpatrzeniu

 

Studenci wnioskujący o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z osiągnięciami sportowymi wydrukowane wnioski dostarczają do Centrum Sportu Akademickiego.

Instrukcja konfiguracji konta, oraz złożenia wniosku dostępna jest na stronie: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/

Regulamin jest dostepny: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/fpm-download

Prosimy studentów wnioskujacych o stypendium socjalne o wnikliwe przeczytanie zał. nr 2 do Regulaminu - wypisane tam są wszystkie obowiązujące załączniki. Szczególne przypominamy o obowiązku okazania oryginałów do wglądu (jeśli w WKS zostawiacie kopie) oraz dacie ważności dokumentów (3 mies. z US i ZUS, 1 mies. z innych instytucji)