DECYZJE!

Od 04.12.2017 (poniedziałek) będziemy wydawać decyzje dot. przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów!!!

 

Komunikat Odwoławczej Komisji Stypendialnej!

"Informacje "decyzje" w aplikacji Stypendia, na portalu Moja PG, mają charakter poglądowy i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informujemy, że odwołania lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy dostarczać po otrzymaniu papierowej decyzji. W decyzji papierowej znajdują się sekcje: uzasadnienie, gdzie wyczytać można przyczyny otrzymania/nieotrzymania stypendium, a w sekcji pouczenie - sposób wyrażenia swojego niezadowolenia z decyzji."

https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/-/odwolania-wnioski-o-ponowne-rozpatrzenie-sprawy-%5Bstypendia%5D

 

Drodzy studenci!

Na portalu mojaPG zaczynają się Wam pojawiać decyzje dotyczące złożonych przez Was wniosków o stypendia socjale, specjalne, Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi losowe. Status decyzji powinien się zmienić do poniedziałku. Bardzo prosimy o wejście na swoje konto w portalu i dokładne zapoznanie się z treścią decyzji.

Decyzje w formie papierowej będą wydawane od poniedziałku 27.11.2017 r. do piątku 1.12.2017 r. w godz. dyżurów, które opublikujemy w najbliższym czasie na stronie WKS ETI (https://eti.pg.edu.pl/wrseti/dyzury)  oraz fb WRS ETI. Bardzo prosimy o odebranie decyzji w WKS, jeśli z jakiegoś powodu nie możecie osobiście odebrać decyzji, możecie upoważnić pisemnie inną osobę, żeby odebrała ją w Waszym imieniu. Decyzje nieodebrane w w.w. terminie zostaną wysłane poczta na adres z wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu oraz na najbliższe dyżury.

 

Nowy Regulamin jest dostepny: https://pg.edu.pl/documents/10742/afadbfae-5b1a-43af-9b7a-7fc3452fca4e

Instrukcja korzystania z eStypendia dla studentów: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/