KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA i DYDAKTYKI

Na podstawie § 4 Regulaminu Domów Studenckich Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Przyznawanie miejsc w domach studenckich - studenci:


I etap

7 maja – 23 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.


II etap

1 czerwca – 6 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.

Stypendia dla studentów II stopnia rozpoczynających studia od semsetru letniego

Studenci studiów II stopnia rozpoczynający naukę od semestru leniego w roku akademikim 2017/2018 (od 22.02.2018 r.) wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę, składają za pośrednictwem portalu Moja PG. 

Instrukcja konfiguracji konta, oraz złożenia wniosku dostępna jest na stronie: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/

Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminach 26.02.-09.03.2018 r.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminach 05-09.03.2018 r.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w Moja PG należy formularz wydrukować i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do właściwej Komisji. Wnioski niedostarczone nie podlegają rozpatrzeniu

Studenci wnioskujący o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z osiągnięciami sportowymi wydrukowane wnioski dostarczają do Centrum Sportu Akademickiego.

Nowy Regulamin jest dostepny: https://pg.edu.pl/documents/10742/afadbfae-5b1a-43af-9b7a-7fc3452fca4e

Instrukcja korzystania z eStypendia dla studentów: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/