2018

dr inż. Piotr Kowalczyk

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Zbigniew Kokosiński

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Paweł Wierzba

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Piotr Borowiecki

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Adam Kusiek

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Rafał Lech

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

2017

dr inż. Marcin Kulawiak

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej  - zmiana składu - zmiana składu
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Szymon Szczęsny

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Waldemar Jendernalik

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Rafał Leszczyna

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
 

dr inż. Marek Blok

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Andrzej Brodzik

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Bogdan Pankiewicz

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jan Daciuk

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

2016

dr inż. Mariusz Kaczmarek

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

 

dr inż. Małgorzata Jedrzejewska-Szczerska

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jacek Rumiński

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Marek Wójcikowski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Sławomir Zieliński

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

2015

dr inż. Robert Janczewski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jacek Rak

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Paweł Czarnul

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Robert Bogdanowicz

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

2014

dr inż. Grzegorz Lentka

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jacek Marszal

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

2013

dr inż. Jerzy Julian Michalski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Michał Małafiejski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Zbigniew Czaja

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jacek Świderski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Tomasz Stefański

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

 
2012

dr inż. Dariusz Dereniowski

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr inż. Jacek Stefański

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG

dr Lidia Ogiela

wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału ETI PG