V Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2015/2016

Igrzyska Akademii ETI to bezpłatny konkurs informatyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Piąta edycja odbyła się w sobotę 30 stycznia 2016 r. o godz. 1100 w nowym budynku Wydziału ETI PG, w nowoczesnych salach laboratoryjnych NE 237 i NE 239.

W piątej edycji Igrzysk Akademii ETI uczestniczyło 10 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych regionu.

 

Zgodnie z Regulaminem Igrzysk Akademii ETI, laureatami piątej edycji Igrzysk Akademii ETI zostali:

 1. miejsce – Jan Horodecki, KLO w Gdyni (155/400),
 2. miejsce – Michał Heppner, V LO w Gdańsku (130,1/400),
 3. miejsce – Robert Okuła, III LO w Gdańsku (113,4/400).

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek i zostaną przyjęci) stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wysokości:

 1. miejsce – 600 PLN miesięcznie,
 2. miejsce – 400 PLN miesięcznie,
 3. miejsce – 300 PLN miesięcznie.

 

Pełna lista wyników Igrzysk Akademii ETI 2016

miejsce imię nazwisko szkoła Rafa
(max 90)
Hodowla
(max 70)
Sieć
(max 100)
Cukierki
(max 80)
Brain
(max 60)
wynik
(max 400)
1 Jan Horodecki KLO w Gdyni 0 7 88 0 60 155
2 Michał Heppner V LO w Gdańsku 0 10,5 62 0 57,6 130,1
3 Robert Okuła III LO w Gdańsku 90 0 0 0 23,4 113,4
4 M. K. I LO w Gdańsku 0 0 0 51,2 31,2 82,4
5 Sz. S. V LO w Gdańsku 41,4 0 0 0 28,8 70,2
6 P. P. IX LO w Gdańsku 0 7 0 0 25,8 32,8
7 J. W. V LO w Gdańsku 0 0 0 0 31,2 31,2
7 P. B. IX LO w Gdańsku 0 0 0 0 31,2 31,2
9 B. T. KLO w Gdyni 0 17,5 0 0 7,8 25,3
10 P. W. ZSZIO Kartuzy 0 0 0 0 23,4 23,4

Legenda:

 • miejsce - miejsce uzyskane podczas Igrzysk Akademii ETI;
 • imię - imię uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • nazwisko - nazwisko uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • szkoła - szkoła ponadgimnazjalna uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • Rafa - liczba punktów za zadanie Rafa (max 90);
 • Hodowla - liczba punktów za zadanie Hodowla (max 70);
 • Sieć - liczba punktów za zadanie Sieć (max 100);
 • Cukierki - liczba punktów za zadanie Cukierki (max 80);
 • Brain - liczba punktów za zadanie Brain (max 60);
 • wynik - sumaryczna liczba punktów (max 400),
  wynik = Rafa + Hodowla + Sieć + Cukierki + Brain.

Osoby zainteresowane odzyskaniem zgłoszonych kodów lub pragnące otrzymać indywidualną informację o uzyskanym wyniku są proszone o kontakt z przewodniczącym Komisji Igrzysk Akademii ETI. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz login z zawodów.