Zadanie konkursowe "Wygraj indeks WETI" w 2019 roku

 

"EKOMIGACZ" 

Zadanie konkursowe pod przewodnim hasłem "EKOMIGACZ" polega na zaproponowaniu koncepcji i opracowaniu energooszczędnego rozwiązania układu elektronicznego, spełniającego następujące kryteria: 

 • realizacja funkcji prostego mrugania diodą LED z częstotliwością 1 Hz (dopuszczalne odchylenie +/- 10%) i wypełnieniem ok. 50% (dopuszczalny zakres od 40 do 60%)
 • średni prąd diody - dowolna wartość z zakresu od 1 do 2 mA,
 • napięcie zasilające układ równe 5V.

W projekcie należy umieścić dwa złącza w formie listwy kołkowej o rastrze 2,54mm, które w czasie normalnej pracy mają być połączone przez zworki. Złącza te należy umieścić szeregowo z diodą LED oraz szeregowo w głównym obwodzie zasilania. Przeznaczeniem tych złączy jest  pomiar prądu diody oraz  pomiar prądu zasilającego cały układ. Złącza te zostaną wykorzystane do pomiaru prądów w trakcie prezentacji prototypów. 

 

Kryteria oceny projektów:

Głównym kryterium (90% możliwych do uzyskania punktów) oceny projektu jest współczynnik wyliczany jako stosunek średniego prądu diody do średniego prądu zasilającego. Im większa wartość tego współczynnika tym wyższa punktacja. Kryteria dodatkowe (10% możliwych do uzyskania punktów):

 • oryginalność rozwiązania,
 • pomysłowość i kreatywność,
 • bezpieczeństwo,
 • minimalizacja kosztów,
 • zgodność ze sztuką inżynierską.

 

Projekty konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs@eti.pg.gda.pl do dnia 7.04.2019r, do godz. 23:59.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - projekt (4.01.2019 - 7.04.2019): samodzielne opracowanie projektu urządzenia. Komisja dokonuje kwalifikacji projektów do realizacji w etapie 2.

Projekt w pierwszej fazie konkursu powinien być przedstawiony za pomocą opisu w pliku PDF zawierającym:

 • opis zrealizowanej funkcjonalności,
 • opis działania,
 • schemat ideowy i projekt PCB (jeśli projekt PCB jest potrzebny do realizacji),
 • spis elementów z linkami do sklepu na terenie RP (TME, Maritex, Bootland, ...) i podsumowaniem całkowitego kosztu brutto elementów,
 • dodatki (nieobowiązkowe ale mile widziane):
  • projekt obudowy,
  • szczegółowy algorytm działania oprogramowania na użyty mikrokontroler oraz jego pliki źródłowe,
  • inne przydatne dodatki uznane przez autora za ważne.

Etap 2 - prototyp (15.04.2019 - 17.06.2019): samodzielne opracowanie prototypu urządzenia. Uczestnicy prezentują przed Komisją zrealizowany prototyp urządzenia. Ponadto uczestnicy powinni dostarczyć Komisji:

 • pliki produkcyjne PCB w formacie Gerber,
 • pliki źródłowe z programu CAD, (schemat i PCB),
 • pliki źródłowe i końcowe oprogramowania mikrokontrolerów - jeśli takie są użyte w projekcie.