Absolwenci wydziału | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Absolwenci wydziału

Absolwencie El-ki, ETI,

zapraszamy do różnych form współpracy z macierzystym wydziałem oraz do wzajemnych kontaktów pomiędzy sobą.

Dzięki systemowi EKA wszyscy absolwenci wydziału ETI mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje, a wydział może łatwo kontaktować się z każdym zarejestrowanym absolwentem. Zarejestrowany użytkownik EKA będzie także otrzymywać zaproszenia i informacje specjalne przeznaczone dla absolwentów ETI.

Organizujemy doroczne, wiosenne spotkania piknikowe. Pierwszy Piknik ETI we Wróblówce zorganizowany został w dniu 22 czerwca 2013 roku.
27 maja 2017 roku,  w Dniu Absolwenta także Piknik ETI był zakończeniem dnia wydarzeń organizowanych z okazji obchodów 65-lecia ETI.
Niestety, ze względu na epidemię zaplanowany "Piknik ETI" w dniu 30 maja 2020 roku NIE odbył się!
Od 2022 roku organizacja pikników jest kontynuowana, a sprawy organizacyjne publikowane są na dedykowanych stronach.

Inauguracji obchodów 70-lecia Wydział odbyła się w październiku 2021 roku, a wszystkie informacje związane z obchodami znajdują się na stronach jubileuszu.

Zachęcamy także do aktywnego włączenia się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które działa na uczelni, a na wydziale mamy Koło Absolwentów Wydziału ETI.  Koło powołano w trakcie obchodów Dnia Absolwenta w maju 2014 roku. 
W skład grupy roboczej organizującej wydziałowe koło weszli:Tomasz Klajbor - przewodniczący, Jan Mioduski  i Georgis Bogdanis.

Informacje o stowarzyszeniu i jego działalności  znajdują się  na stronach SA PG.

Konakty absolwentów
Czytaj Biuletyn SAPG