Studia stacjonarne I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia stacjonarne I stopnia

Rekrutacja

Kierunki studiów I stopnia prowadzone na wydziale:

Studia I stopnia kończą się tytułem inżyniera i trwają 7 semestrów.

Od semestru 5 następuje podział na strumienie na wszystkich kierunkach.

Od semestru 6 następuje podział na profile na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Informatyka.

O przyjęciu na wybrany strumień/ profil  decyduje ranking średnich ocen ze studiów.

Kierunek:

Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Strumień: Systemy automatyki, Systemy decyzyjne i robotyka.

Elektronika i Telekomunikacja

Strumień: Elektronika

Profil: Inżynieria mikrofalowa, Komputerowe systemy elektroniczne, Optoelektronika, Systemy mikroelektroniczne.

Strumień: Telekomunikacja

Profil: Systemy multimedialne, Systemy wbudowane czasu rzeczywistego, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci teleinformacyjne

Informatyka

Strumień: Aplikacje i systemy

Profil: Algorytmy i modelowanie systemów, Architektura systemów komputerowych, Bazy danych, Inteligentne systemy interaktywne, Systemy geoinformatyczne, Teleinformatyka.

Inżynieria biomedyczna- kierunek międzywydziałowy

Strumień: Informatyka w medycynie (WETI), Elektronika w medycynie (WETI), Chemia w medycynie (WCH), Fizyka medyczna (WFTiMS).

Inżynieria danych (studia w języku angielskim)-kierunek międzywydziałowy

Strumień: Creating big data solutions (WETI), Big data in business management (WZiE).