Projekt AI TECH | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekt AI TECH

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Celem głównym projektu AI Tech jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. 

Utworzyliśmy dwie nowe specjalności

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy w Politechnice Gdańskiej realizację nowych specjalności (studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne) na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na kierunkach INFORMATYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Oferujemy nowoczesne kształcenie na specjalnościach: sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.
 

Logotypy projektu

Plakat przedstawiający tematykę specjalności

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu w WETI:

dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. Uczelni

piotr.szczuko@pg.edu.pl

aitech.weti@pg.edu.pl