Rozpoczynamy rekrutację na 2 nowe specjalności!

Już w lutym 2021 roku rozpoczynamy realizację nowych specjalności (studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne) na wydziale ETI, na kierunkach INFORMATYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Oferujemy nowoczesne kształcenie na specjalnościach: uczenie maszynowe sztuczna inteligencja.

Środki projektu wykorzystywane są na finansowanie: 8 wyjazdów grupowych na konferencje międzynarodowe, nawet 21 wizyt studyjnych i staży krajowych i zagranicznych, 2 szkoły letnie.

Zapewniamy: udział w nowoczesnych projektach we współpracy z firmami, wykłady specjalistów z całego świata, mentoring, interesujące tematy prac dyplomowych, dostęp do infrastruktury obliczeniowej.

Rekrutacja przez system mojaPG: eRekrutacja - Politechnika Gdańska.

Formalności

Kształcenie na specjalnościach uwarunkowane jest podpisaniem przez kandydata dokumentów: Przystąpienie do realizacji projektu i Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym, które zostaną udostępnione przez portal eRekrutacja.