Logotypy projektu

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, POPC.03.02.00-00-0001/20.

 

Projekt AI Tech ma na celu jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w zakresie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa – obszarów kluczowych dla nowoczesnej gospodarki, wspierania rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

Absolwenci prowadzonych w ramach projektu zaawansowanych specjalności – sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego uzyskają kompetencje cyfrowe, które umożliwią im podejmowanie różnorodnych aktywności w obszarze kluczowych wyzwań technologii cyfrowych, w tym inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych projektów wdrożeniowych.

Specjalności prowadzone są w ramach oferty studiów II stopnia (studia dzienne magisterskie) na kierunkach inżynieria biomedyczna (sztuczna inteligencja) oraz na informatyka (uczenie maszynowe). Zasady rekrutacji znajdują się tutaj.

Logotypy projektu

Sztuczna inteligencja

studia II stopnia, stacjonarne

Uczenie maszynowe

studia II stopnia, stacjonarne

Rozmowa z wykładowcami

prof. A. Czyżewski
prof. M. Kaczmarek