Najczęściej zadawane pytania - FAQ | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ

 1. Kiedy rusza rekrutacja na specjalności AITECH? - Jeśli kończysz teraz ostatni semestr studiów inżynierskich, to już za chwilę weźmiesz udział w naborze na kierunki (w lutym 2021 r). Po wskazaniu kierunku INFORMATYKA lub INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA będziesz mógł wybrać preferowaną specjalność.
 2. Ile trwają nowe specjalności? - Specjalności te to II stopień studiów, kończący się dyplomem magisterskim, trwają 3 semestry. 
 3. A kształcenie zdalne? - W obecnej sytuacji pandemicznej utrzymujemy możliwość zdalnej realizacji wszystkich planowanych zajęć: wykładów, laboratoriów i projektów.
 4. Co jest nowego w tych specjalnościach? - Poza programem wypełnionym kilkunastoma całkowicie nowymi przedmiotami z tematyki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, różnią się od obecnych specjalności tym, że przewidziane jest wiele dodatkowych aktywności, takich jak wyjazdy na konferencje, na staże, do siedzib firm na tzw. wizyty studyjne. Wszystkie finansowane ze środków projektu AITECH. Koordynatorzy WETI do spraw kształcenia sugerują docelowe miejsca takich wyjazdów, opiniują własne propozycje studentów. Grupy studentów z opiekunem (jednym z wykładowców) mają zapewnione dojazdy, wyżywienie, noclegi i niezapomniane doświadczenia!
 5. Jeszcze nie ukończyłem studiów inżynierskich a chciałbym studiować na jednej z tych specjalności! Czy w przyszłości będzie to możliwe? - TAK! Projekt AITECH trwa do VI.2023 roku, czyli przewidziane są dwa nabory: w II.2021 i II.2022 roku. Ponadto od II.2023 specjalności wchodzą do stałej oferty kształcenia na WETI.
 6. Czy studia prowadzone będą także w formie niestacjonarnej? - Kształcenie w ramach najbliższych dwóch naborów, o których wspominamy powyżej, odbywać będzie się tylko w formule studiów stacjonarnych (zdalnych, w czasie trwania obostrzeń związanych z epidemią). Przewidujemy możliwość, że od II.2023 udostępnimy także studia niestacjonarne w tych specjalnościach.
 7. Nauczanie zdalne - czy taka możliwość skończy się wraz ze zniesieniem obostrzeń i będzie skutkować to powrotem do formy tradycyjnej? - Tak, gdy kształcenie w Politechnice Gdańskiej, decyzją JM Rektora, wróci do tradycyjnej formy, także specjalności AITECH realizować będziemy w ten sposób – jak każde dzienne studia stacjonarne
 8. Czy istnieje możliwość przeniesienia z 1 roku studiów magisterskich na te studia w ramach tego samego kierunku? - Nie. Należy wziąć ponownie udział w formalnej rekrutacji na kierunek i specjalność na I semestr studiów stacjonarnych magisterskich. 
 9. Jak wygląda realizacja pracy magisterskiej na specjalnościach AI TECH? - Realizacja pracy magisterskiej w ramach specjalności Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe, odbywa się tradycyjnie, bez dodatkowych wymogów, tak jak jest typowo na studiach magisterskich. Między innymi wynik pracy magisterskiej NIE JEST traktowany jako rezultat w projekcie AI TECH. Drobna różnica jest z puntu widzenia opiekuna pracy magisterskiej, który powinien pełnić rolę mentora dla swojego dyplomanta, w poszerzonym zakresie oferować wsparcie w rozwoju naukowym: 
  1. Przygotowanie materiałów naukowych (artykuły, monografie, dane, linki do źródeł literatury) do dodatkowej pracy studenta
  2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (kody źródłowe oprogramowania do analizy, podręczniki, zadania/ćwiczenia do wykonania, linki do źródeł literatury, itp.) do dodatkowej pracy studenta
  3. Ocena dodatkowego zadania naukowego/dydaktycznego wykonanego przez studenta
  4. Rekomendacje w zakresie doboru przedmiotów obieralnych
  5. Rekomendacje w zakresie doboru tematów projektów w ramach przedmiotów nauczania na specjalności
  6. Doradztwo i rekomendacje w zakresie wyboru konferencji, stażu, wizyty studyjnej lub innej aktywności związanej z udziałem w projekcie
  7. Doradztwo i pomoc w przygotowaniu publikacji
  8. Ponadto student może (po ustaleniu z koordynatorami AI TECH i opiekunem) wskazać inną osobę (co najmniej dr inż.) jako mentora, który realizować będzie powyższe wparcie.

Jeśli odpowiedzi na Twoje pytanie nie ma w FAQ zadaj je mailem: aitech.weti@pg.edu.pl.