bud.B
 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej to jeden z największych z wydziałów Politechniki. Składa się z 16 katedr i 6 laboratoriów jako podstawowych jednostek zatrudniających blisko 250 pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, w tym trzech członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Na Wydziale kształci się około 3 400 studentów na kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka, na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich.


Wydział ETI PG od roku 1992 nieprzerwanie utrzymuje kategorię naukową A. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych przez KEJN grupach wspólnej oceny składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki.

Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżniony został Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.