Akademia ETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Akademia ETI

akademia eti

Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich Pomorza prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Inauguracja Akademii ETI nastąpiła 6 listopada 2008 r. nawiązaniem przez Wydział ETI współpracy z dwoma liceami ogólnokształcącymi Gdańska.

Oferta Akademii ETI kierowana jest do szkół średnich. Obecnie w Akademii ETI uczestniczy ponad dwadzieścia szkół średnich. Szkoły średnie zainteresowane przystąpieniem do Akademii ETI mogą w celu nawiązania współpracy kontaktować się z koordynatorem Akademii ETI. Przystąpienie do Akademii ETI następuje poprzez podpisanie porozumienia o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym między szkołą i Politechniką Gdańską oraz umowy wykonawczej do tego porozumienia między szkołą i Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

W ramach Akademii ETI przeprowadzane są raz w roku (na jego początku) Igrzyska Akademii ETI.