Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich Pomorza prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Inauguracja Akademii ETI nastąpiła 6 listopada 2008 r. nawiązaniem przez Wydział ETI współpracy z dwoma liceami ogólnokształcącymi Gdańska.

Oferta Akademii ETI kierowana jest do szkół średnich. Obecnie w Akademii ETI uczestniczy ponad dwadzieścia szkół średnich. Szkoły średnie zainteresowane przystąpieniem do Akademii ETI mogą w celu nawiązania współpracy kontaktować się z koordynatorem Akademii ETI. Przystąpienie do Akademii ETI następuje poprzez podpisanie porozumienia o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym między szkołą i Politechniką Gdańską oraz umowy wykonawczej do tego porozumienia między szkołą i Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Szkoły średnie uczestniczące w Akademii ETI

szkoły średnie
semestr
rok szkolny
__________
I ALO
w Gdyni

___________
I LO
w Gdańsku

___________
V LO
w Gdańsku

___________
IX LO
w Gdańsku

___________
GLA
(w Gdańsku)

___________
ULO
w Gdańsku

___________
OLJ @ ZSJ
w Gdyni

___________
KLO @ ZSK
w Gdyni

___________
semestr letni
2023/2024
PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA + Python PATO + ETA PATO + ETA + Rob PATO + ETA
semestr zimowy
2023/2024
PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA + Python PATO + ETA PATO + ETA + Rob PATO + ETA
semestr letni
2022/2023
PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA + Inf+ PATO + ETA PATO + ETA + Rob PATO + ETA
semestr zimowy
2022/2023
PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA PATO + ETA   PATO + ETA PATO + ETA + Rob PATO + ETA
semestr letni
2021/2022
PATO + ETA + C++1 + Blender+ PATO + ETA PATO + ETA          
semestr zimowy
2021/2022
  ETA PATO + ETA          
semestr letni
2020/2021
PATO + ETA + C++1 + Unity ETA PATO + ETA          
semestr zimowy
2020/2021
  ETA PATO + ETA          
semestr letni
2019/2020
C++1   PATO + ETA         PATO + ETA
semestr zimowy
2019/2020
    PATO + ETA         PATO + ETA
semestr letni
2018/2019
Rob + C++1   PATO + ETA C++2       PATO + ETA
semestr zimowy
2018/2019
Rob + C++1   PATO + ETA C++1       PATO + ETA
semestr letni
2017/2018
PATO C++2 PATO + ETA C++2       PATO + ETA
semestr zimowy
2017/2018
PATO + Unity C++1 PATO + ETA C++1       PATO + ETA
semestr letni
2016/2017
Rob + C++1 + Unity   PATO + ETA C++2       PATO + ETA
semestr zimowy
2016/2017
Rob + C++1   PATO + ETA C++1        
semestr letni
2015/2016
Rob + C++1 + Unity PATO + ETA PATO + ETA C++2       PATO + ETA
semestr zimowy
2015/2016
Rob + C++1 PATO + ETA PATO + ETA C++1 + PATO + ETA       PATO + ETA
semestr letni
2014/2015
Rob + C++1 PATO + ETA PATO + ETA C++2       PATO + ETA
semestr zimowy
2014/2015
Rob + C++1 PATO + ETA PATO + ETA C++1       ETA
semestr letni
2013/2014
Rob + C++1 PATO + ETA PATO + ETA C++1        
semestr zimowy
2013/2014
Rob PATO + ETA PATO + ETA C#        
semestr letni
2012/2013
C# PATO + ETA PATO + ETA C#        
semestr zimowy
2012/2013
C# PATO + ETA PATO + ETA C#        
semestr letni
2011/2012
WPN PATO + ETA PATO + ETA C++2        
semestr zimowy
2011/2012
WPN PATO + ETA PATO + ETA C++1        
semestr letni
2010/2011
PATO PATO PATO C# + ETA        
semestr zimowy
2010/2011
  PATO PATO C++2        
semestr letni
2009/2010
  PATO PATO TI + ETA + C++1        
semestr zimowy
2009/2010
  PATO PATO C++2 + ETA        
semestr letni
2008/2009
  PAP   C++1        
semestr zimowy
2008/2009
  PAP   TI + ETA        
szkoły średnie
semestr
rok szkolny
__________
ILO
w Mikołowie

___________
II LO
w Rudzie Śl.

___________
III LO
w Gdyni

___________
X LO
w Gdańsku

___________
X LO
w Toruniu

___________
Technikum 3
w Malborku

___________
TIPI
w Pucku

___________
ZS
w Iławie

___________
semestr letni
2023/2024
PATO + ETA PATO + ETA     PATO + ETA + Blender     PATO + ETA
semestr zimowy
2023/2024
        PATO + ETA      
semestr letni
2022/2023
        PATO + ETA + Arduino PATO + ETA + Inf+    
semestr zimowy
2022/2023
               
semestr letni
2021/2022
               
semestr zimowy
2021/2022
               
semestr letni
2020/2021
               
semestr zimowy
2020/2021
               
semestr letni
2019/2020
      WWW + GrK        
semestr zimowy
2019/2020
      WWW + GrK        
semestr letni
2018/2019
      C++2     Rob + C++2  
semestr zimowy
2018/2019
      C++1     Rob + C++1  
semestr letni
2017/2018
      C++2        
semestr zimowy
2017/2018
      C++1     Rob + C++1  
semestr letni
2016/2017
               
semestr zimowy
2016/2017
            Rob + C++1  
semestr letni
2015/2016
            Rob + C++2 + WWW + Inf+  
semestr zimowy
2015/2016
            Rob + C++1 + WWW + Inf+  
semestr letni
2014/2015
               
semestr zimowy
2014/2015
            Rob + C++1  
semestr letni
2013/2014
    Rob          
semestr zimowy
2013/2014
    Rob          
semestr letni
2012/2013
               
semestr zimowy
2012/2013
               
semestr letni
2011/2012
               
semestr zimowy
2011/2012
               
semestr letni
2010/2011
               
semestr zimowy
2010/2011
               
semestr letni
2009/2010
               
semestr zimowy
2009/2010
               
semestr letni
2008/2009
               
semestr zimowy
2008/2009
               
szkoły średnie
semestr
rok szkolny
__________
I LO
w Malborku

___________
II LO
w Gdańsku

___________
III LO
w Sopocie

___________
VI LO
w Gdyni

___________
VIII LO
w Gdańsku

___________
XX LO
w Gdańsku

___________
LO przy ZSK
w Malborku

___________
Technikum 4
w Gdańsku

___________
semestr letni
2023/2024
               
semestr zimowy
2023/2024
               
semestr letni
2022/2023
               
semestr zimowy
2022/2023
               
semestr letni
2021/2022
               
semestr zimowy
2021/2022
               
semestr letni
2020/2021
               
semestr zimowy
2020/2021
               
semestr letni
2019/2020
               
semestr zimowy
2019/2020
               
semestr letni
2018/2019
  C++1           ETA
semestr zimowy
2018/2019
               
semestr letni
2017/2018
          PAP    
semestr zimowy
2017/2018
          PAP ETA  
semestr letni
2016/2017
          PAP ETA  
semestr zimowy
2016/2017
          PAP ETA  
semestr letni
2015/2016
            ETA  
semestr zimowy
2015/2016
            ETA  
semestr letni
2014/2015
      C++1     ETA ETA
semestr zimowy
2014/2015
  PPO         ETA ETA
semestr letni
2013/2014
C++1 PPO       GrK ETA C++1 + ETA
semestr zimowy
2013/2014
  PPO         ETA C++1 + ETA + UDK
semestr letni
2012/2013
  PPO     C++1 WPN ETA C++2 + ETA
semestr zimowy
2012/2013
  PPO       WPN ETA C++1 + ETA + UDK
semestr letni
2011/2012
  PPO         ETA PATO + ETA
semestr zimowy
2011/2012
  PPO           PATO + ETA
semestr letni
2010/2011
  PPO PATO         PATO
semestr zimowy
2010/2011
  PPO PATO          
semestr letni
2009/2010
               
semestr zimowy
2009/2010
               
semestr letni
2008/2009
               
semestr zimowy
2008/2009
               
szkoły średnie
semestr
rok szkolny
__________
I LO
w Tczewie

___________
III UKLO
w Tczewie

___________
ZSEiT
w Olsztynie

___________
ZS nr 1 w
Działdowie

___________
ZSP w
Przodkowie

___________
ZSP 1
w Słupsku

___________
ZSP
w Szemudzie

___________
ZS
w Sztumie

___________
semestr letni
2023/2024
               
semestr zimowy
2023/2024
               
semestr letni
2022/2023
      PATO + ETA        
semestr zimowy
2022/2023
      PATO + ETA        
semestr letni
2021/2022
               
semestr zimowy
2021/2022
               
semestr letni
2020/2021
               
semestr zimowy
2020/2021
               
semestr letni
2019/2020
               
semestr zimowy
2019/2020
               
semestr letni
2018/2019
               
semestr zimowy
2018/2019
               
semestr letni
2017/2018
               
semestr zimowy
2017/2018
               
semestr letni
2016/2017
               
semestr zimowy
2016/2017
               
semestr letni
2015/2016
               
semestr zimowy
2015/2016
              ETA
semestr letni
2014/2015
               
semestr zimowy
2014/2015
          ETA    
semestr letni
2013/2014
               
semestr zimowy
2013/2014
               
semestr letni
2012/2013
               
semestr zimowy
2012/2013
               
semestr letni
2011/2012
               
semestr zimowy
2011/2012
               
semestr letni
2010/2011
PAP PAP     PATO      
semestr zimowy
2010/2011
               
semestr letni
2009/2010
               
semestr zimowy
2009/2010
               
semestr letni
2008/2009
               
semestr zimowy
2008/2009