Oferta studiów

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej to jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Rekrutacja

Godziny przyjęć Komisji Rekrutacyjnej

Na ETI studiuje co roku blisko 3500 studentów; a w ciągu swej ponad 60-letniej historii Wydział wydał ponad 11 000 dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Wydział ETI, oferuje :

5 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia inżynierskich, trwających 7 semestrów:

 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja                
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych (studia w języku angielskim)

5 kierunków na studiach stacjonarnych II stopnia magisterskich, trwających 3 semestry:

 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja                
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • technologie kosmiczne i satelitarne

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka

 • I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • II stopnia magisterskie (4 semestry)