Oferta studiów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta studiów
Oferta studiów

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej to jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Rekrutacja

Godziny przyjęć Komisji Rekrutacyjnej

Na ETI studiuje co roku blisko 3500 studentów; a w ciągu swej ponad 60-letniej historii Wydział wydał ponad 11 000 dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Wydział ETI, oferuje :

5 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia inżynierskich, trwających 7 semestrów:

5 kierunków na studiach stacjonarnych II stopnia magisterskich, trwających 3 semestry:

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka