Dz.JS

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
pokój: 133 EA
e-mail: dziekan@eti.pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 17 84

prodz.PP

Prodziekan ds. nauki i wdrożeń

dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. PG
pokój: 301 EA
e-mail: Piotr.Plotka@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 16 34

prodz.PCz

Prodziekan ds. współpracy i promocji

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG
pokój: 526 EA
e-mail: Pawel.Czarnul@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 12 88
drugi telefon: +48 58 347 17 84

prodz.PR

Prodziekan ds. kształcenia i dydaktyki

dr inż. Paweł Raczyński
pokój: 151 NE
e-mail: Pawel.Raczynski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 348 62 84
drugi telefon: +48 58 348 62 80

Prodz. GL

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż Grzegorz Lentka, prof. PG
pokój: 143 NE
e-mail: Grzegorz.Lentka@pg.edu.pl
telefon: +48 58 348 62 83

dyrektor

Dyrektor administracyjny

mgr inż. Mariusz Miszewski
pokój: 127 EA
e-mail: Mariusz.Miszewski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 22 77