Kalendarz wyborczy

3 – 17 IV 2024 r.

Wybory przedstawicieli do senatu

17 – 26 IV 2024 r

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin i dziedzin naukowych

10 – 21 V 2024 r.

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału