Adres
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska
NIP: 5840203593, REGON: 000001620

Mapa kampusu - budynki WETI, nr-y 41 i 42


Dziekanat - studenci
pokoje: 143 – 149 NE [budynek WETI B]
Kontakt dla studentów

Informacja o rekrutacji
pon.–pt. 7.30–15.30
tel.: +48 58 348 67 00
https://pg.edu.pl/rekrutacja
rekrutacja@pg.edu.pl

Informacja o pracownikach (wyszukiwarka pracowników)

Biuro Wydziału
pokój: 127 EA
tel. 58 347 22 77
e-mail: Dorota.Sitarek@pg.edu.pl

Sekretariat Dziekana
pokój: 131 EA
tel. 58 347 17 84
e-mail: Jolanta.Czapiewska@pg.edu.pl

Portiernia EA
tel. 48 58 347 18 68
kom. 664 164 497

Portiernia NE
tel. 48 58 347 14 94
kom. 664 164 498