Studia stacjonarne II stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia stacjonarne II stopnia

Rekrutacja

Do rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany tytuł inżyniera.

Rekrutacja na studia II stopnia stacjonarne odbywa się na semestr letni.

Kierunki studiów II stopnia prowadzone na wydziale:

Studia II stopnia trwają 3 semestru i kończą się tytułem magister inżynier.

Podczas rekrutacji kandydaci deklarują wybór specjalności.