Rekrutacja

Do rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany tytuł inżyniera.

Rekrutacja na studia II stopnia stacjonarne odbywa się na semestr letni.

Kierunki studiów II stopnia prowadzone na wydziale:

Studia II stopnia trwają 3 semestru i kończą się tytułem magister inżynier.

Podczas rekrutacji kandydaci deklarują wybór specjalności.