Igrzyska Akademii ETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Igrzyska Akademii ETI

Igrzyska Akademii ETI to odbywający się od 2012 r. bezpłatny konkurs informatyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół średnich. Od 2024 r. jest to konkurs dwuetapowy: etap I odbywa się zdalnie, etap II – na terenie Wydziału ETI PG.

Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach Wydziału ETI PG na studiach stacjonarnych I stopnia w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują ponadto przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek) stypendium w wysokości uzależnionej od kwoty bazowej określanej co roku przez Dziekana:

 1. miejsce – 100% kwoty bazowej,
 2. miejsce – 70% kwoty bazowej,
 3. miejsce – 50% kwoty bazowej.

XIII Igrzyska Akademii ETI 2024

W 2024 r. Igrzyska Akademii ETI odbyły się w następujących terminach:

 1. etap (zdalny): poniedziałek 11 marca 2024 r., godz. 8 - niedziela 24 marca 2024 r., godz. 20,
 2. etap (budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej - pozycja 42 na mapie kampusu, sala NE 230 oraz sale NE 237 i NE 239): sobota 20 kwietnia 2024 r., godz. 10.

Aby wziąć udział w Igrzyskach należało się zarejestrować do piątku 8 marca 2024 r.

W 2024 r. kwota bazowa była równa 800 zł, więc stypendia przyznane laureatom pierwszych trzech miejsc wyniosły:

 1. miejsce – 800 PLN miesięcznie,
 2. miejsce – 560 PLN miesięcznie,
 3. miejsce – 400 PLN miesięcznie.

Zgodnie z Regulaminem Igrzysk Akademii ETI, laureatami trzynastej edycji Igrzysk Akademii ETI zostali:

 1. miejsce – Michał Jóźwik, III LO w Gdyni (375,00/400,00),
 2. miejsce – Szymon Hajderek, III LO w Gdyni (306,73/400,00),
 3. miejsce – Bartłomiej Budziński, V LO w Gdańsku (276,29/400,00).

Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskali prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku Wydziału ETI PG na studiach stacjonarnych I stopnia w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Otrzymają ponadto przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek) stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wyżej podanych wysokościach.

Pełne wyniki XIII Igrzysk Akademii ETI