1. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer z przygotowanym na maszynie wirtualnej środowiskiem programistycznym i powinien tylko z niej korzystać w trakcie rozwiązywania zadań.
 2. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji następujące środowiska:
  • Visual Studio 2017,
  • Dev-C++ 5.11 (GCC 4.9.2),
  • Code::Blocks 17.12 (GCC 5.1.0).
 3. Dodatkowo dostępne będą następujące narzędzia:
  • edytor Vim 8.0,
  • edytor Notepad++ 7.5.4.
 4. Dostępne będą także następujące dokumenty:
  • dokumentacja biblioteki standardowej języka C / C++ (w języku angielskim),
  • dokumentacja STL (w języku angielskim).
 5. Każde rozwiązanie powinno spełniać następujące ograniczenia:
  • program powinien być napisany w języku C lub C++,
  • program powinien wczytywać dane ze standardowego wejścia („z klawiatury”),
  • program powinien wypisywać dane na standardowe wyjście („na ekran”),
  • program nie może tworzyć, odczytywać, modyfikować ani usuwać żadnych plików,
  • program nie może uruchamiać innych programów,
  • program nie może tworzyć nowych procesów ani wątków,
  • program nie może korzystać z funkcji sieciowych,
  • program nie może korzystać z żadnych funkcji i bibliotek poza biblioteką standardową języka C / C++,
  • źródła programu nie mogą być większe niż 128KB,
  • czas kompilacji nie może przekraczać 30s,
  • skompilowany program nie może być większy niż 8MB,
  • program nie może korzystać z większej ilości pamięci niż limit podany w zadaniu,
  • program nie może wykonywać się dłużej niż limit czasu podany w zadaniu.