Komisja Igrzysk Akademii ETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisja Igrzysk Akademii ETI

Skład Komisji Igrzysk Akademii ETI:

Celem Komisji Igrzysk Akademii ETI jest coroczna organizacja Igrzysk Akademii ETI kierowanych do uczniów szkół średnich regionu. Celem Igrzysk Akademii ETI jest promocja Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poprzez popularyzację informatyki i technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału. W związku z tym zadania Komitetu są następujące:

  • opracowanie regulaminu Igrzysk Akademii ETI,
  • ustalenie terminu Igrzysk oraz przygotowanie ich harmonogramu (czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań, termin i forma ogłoszenia wyników itp.),
  • rezerwacja i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla Igrzysk (sale, sprzęt komputerowy, serwer zadań), w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym WETI,
  • przekazanie informacji o Igrzyskach do szkół średnich regionu,
  • przygotowanie zadań na Igrzyska i ocena ich rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników Igrzysk,
  • stworzenie zespołu składającego się z pracowników Wydziału ETI, doktorantów i studentów do przeprowadzenia Igrzysk i nadzór nad nim.