Skład Komisji Igrzysk Akademii ETI:

email: igrzyska_akademii@eti.pg.edu.pl

Celem Komisji Igrzysk Akademii ETI jest coroczna organizacja Igrzysk Akademii ETI kierowanych do uczniów szkół średnich. Celem Igrzysk Akademii ETI jest promocja Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poprzez popularyzację informatyki i technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału. W związku z tym zadania Komitetu są następujące:

  • wnioskowanie o modyfikację regulaminu Igrzysk Akademii ETI,
  • ustalenie terminu Igrzysk oraz przygotowanie ich harmonogramu (czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań, termin i forma ogłoszenia wyników itp.),
  • rezerwacja i przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla Igrzysk (sale, sprzęt komputerowy, serwer zadań), w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym WETI,
  • przekazanie informacji o Igrzyskach do szkół średnich,
  • przygotowanie zadań na Igrzyska i ocena rozwiązań zaprezentowanych przez uczestników Igrzysk,
  • powołanie zespołu przeprowadzającego Igrzyska i nadzór nad nim.