Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o MSP i DSBP znajdują się w zakładce Regulaminy.

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jacek Stefański, powołał czterech pełnomocników ds. praktyk zawodowych, oddzielnie dla każdego kierunku studiów:

Elektronika i telekomunikacja
dr inż. Bartosz Czaplewski

Automatyka, cybernetyka i robotyka
dr inż. Piotr Kaczmarek

Inżynieria biomedyczna
dr Tomasz Neumann

Informatyka, Inżynieria danych, Informatyka NST
dr inż. Mariusz Szwoch

Regulaminy

Dokumenty