Rekrutacja

Studia niestacjonarne II stopnia prowadzone są na kierunku Informatyka.

Opłata za studia od r.a. 2023/24 wynosi 3800 zł / semestr, opłata za powtarzany przedmiot wynosi 21,50 zł za godzinę zajęć.

Do rekrutacji na studia II stopnia niestacjonarne może być tytuł inżyniera lub licencjat.

Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy.

Studia II stopnia niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się tytułem magister inżynier.

Osoby, które nie posiadają ukończonego kierunku Informatyka muszą zdać egzamin podczas rekrutacji. O terminie i miejscu odbywania się egzaminu są informowane osoby, które zarejestrowały się za pośrednictwem systemu eRekrutacja.

Pytania na egzamin rekrutacyjny II stopnia niestacjonarne Informatyka (pdf, 536.02kB)

Wybór specjalności następuje na 2 semestrze, natomiast podział na specjalności jest na 3 i 4 semestrze.

Do wyboru są trzy specjalności:

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Systemy i technologie mobilne
  • Zastosowanie technologii informacyjnych