Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Szkole AI Tech. Jej celem jest pogłębienie Waszej wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień merytorycznych i praktycznych, poprzez wyjątkową możliwość spotkania ze specjalistami i uczestnictwa w zajęciach: wykładach, warsztatach, challenge, zadaniach indywidualnych, prowadzonych przez wielu specjalistów z dziedzin uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Program szkoły i opis lokalizacji Szkoły dostępne są do pobrania: stąd (aktualizacja 19 maja 2022).

Zapisy na warsztaty ruszają 9 maja 2022 o godzinie 16:00 - informacja o przebiegu zajęć, terminach i zapisach jest dostępna: tutaj. Zapisy odbywać będą się przez formularz: MSForms.

Konkursy! Informacja o konkursach w ramach Szkoły dostępna jest na podstronie Szkoła Majowa - Konkursy.

Osoby biorące udział w projekcie AI TECH mają szansę spotkania z wieloma praktykami z firm działających w branżach związanych z zakresem AI TECH. Wśród zaproszonych gości i prelegentów są specjaliści światowej klasy z firm:

Alphamoon, Amazon, DataWalk, Google, Intel, NavAlgo, TIDK, Tooploox, Yahoo Research

oraz praktycy i naukowcy z uniwersytetów zagranicznych: University of Cambridge, Vrije Universiteit Amsterdam MPI Tubingen, i uczelni polskich: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński.


Tematyka zajęć praktycznych i teoretycznych obejmuje między innymi:

zarządzanie modelami w dużej skali, produkcyjne rozwiązania chmurowe, DevOps i MLOps, problematyka jakości usług w ML, multimedialne zastosowaniach przemysłowe AI, symulacja robotów dla uczenia maszynowego, niezawodna i wyjaśnialna AI, przetwarzanie języka, odkrywanie wiedzy, zastosowania w
biologii strukturalnej i genetyce, wsparcie diagnostyki medycznej, zastosowania sieci generatywnych.

Ponadto będzie możliwość udziału w sesjach demonstracyjnych, plakatowych, prezentacjach rozwiązań zaproszonych firm oraz uczestnictwa w konkursach i uzyskania dyplomów wyróżnień i nagród w ramach całodniowego hackatonu.

Każda studentka i student otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkole z podaniem zakresu szkoleń.

Udział w Szkole AI Tech jest bezpłatny dla uczestniczek i uczestników projektu AI Tech (koszty pokrywane są z projektu AI Tech).

Szkoła AI Tech odbędzie się w dniach 20-24 maja 2022 r. w Politechnice Gdańskiej.

Zasoby do realizacji zadań warsztatowych i wyzwań konkursowych zapewnia Centrum Informatyczne TASK - Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej: https://task.gda.pl