Szkoła Majowa - Konkursy | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Szkoła Majowa - Konkursy

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, uczestnicy szkoły letniej AI Tech!

W ramach szkoły organizujemy dla Was trzy konkursy, w których można zdobyć nagrody!

1. Konkurs zespołowy projektów informatycznych, realizowanych przez Was w ramach studiów - prezentacja plakatowa wyników zespołu w trakcie sesji plakatowej 23 maja.

2-3. Dwa konkurs indywidualne - rozwiązywanie wyzwań "challenge" z dziedziny uczenia maszynowego w trakcie całego dnia 23 maja:

  • „Meteo rain” — przewidywanie pomiarów opadów deszczu
  • „Dialogi z lektur” — przewidywanie kontynuacji dialogu
Sesja plakatowa:

Deklaracje Waszych prezentacji na sesji plakatowej zbierane były w trakcie zapisów - mamy 10 zgłoszeń! Jeśli są wśród Was jeszcze zespoły chętne do udziału - proszę o kontakt.

Zasady udziału w konkursach indywidualnych:

Ramy czasowe

W czasie Szkoły AI Tech 2022, będzie miał miejsce finał konkursu uczenia maszynowego.

Podczas Szkoły jeden z dni (23 maja 2022) będzie wydzielony na podejmowanie wyzwań, zgłoszenia można jednak przesyłać już wcześniej, nawet przed rozpoczęciem szkoły.

W dniu finału, 23 maja 2022, o godz. 10:15 będzie zorganizowane krótkie wprowadzenie do konkursu.

Konkurs zakończy się 23 maja 2022 o godzinie 18:00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ramach Zakończenia Szkoły AI TECH, 24 maja, godz. 10:00-13:00.

Wyzwania

Konkurs obejmuje dwa osobne wyzwania:

Forma

Praca nad zadaniami odbywa się indywidualnie, rozwiązania przygotowywane w zespołach nie będą akceptowane.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie uczestnicy Szkoły AI Tech.

Zgłaszanie rozwiązań następuje za pomocą platformy Gonito. Jeśli osoba chcąca uczestniczyć w konkursie nie posiada jeszcze konta na tej platformie, powinna wysłać prośbę o założenie konta do Filipa Gralińskiego (filipg@amu.edu.pl).

Instrukcja zgłaszania rozwiązań znajduje się na platformie Gonito:

„Dialogi z lektur” — https://gonito.net/challenge-how-to/book-dialogues-pl

„Meteo rain” — https://gonito.net/challenge-how-to/precipitation-pl

Preferowane jest używanie repozytoriów Git znajdujących się na serwerze gonito.net, możliwe jest jednak użycie innych repozytoriów (np. GitHub, GitLab) — pod warunkiem udostępnienia repozytorium platformie Gonito.

Nagrody

Przyznawane będą nagrody za I i II miejsce, osobno w każdych z dwóch wyzwań. Dodatkowo mogą być przyznane wyróżnienia.

Dodatkowe wymagania i ograniczenia

Można zgłaszać maksymalnie 2 rozwiązania na dobę, w czasie finału (23 maja 2022, w godz. 10:00-18:00) — 2 rozwiązania na godzinę.

Nie wolno korzystać z zewnętrznych zbiorów danych, w szczególności z surowych danych, które zostały użyte do utworzenia wyzwań. W zadaniu „Dialogi z lektur” można korzystać z gotowych pretrenowanych modeli języka. Nie wolno jednak douczać tych modeli na danych innych niż dostępnych w wyzwaniu.

Wraz z rozwiązaniem (plikami `out.tsv`) uczestnik musi również wysłać do repozytoriów użyty kod źródłowy. Rozwiązania bez kodów źródłowych (same pliki `out.tsv`) nie będą rozpatrywane (nawet jeśli zostaną zaakceptowane przez mechanizm platformy Gonito).

Zasady ustalania miejsc

Ogólnie o końcowej kolejności w danym wyzwaniu decyduje wynik ewaluacji na zbiorze testowym test-A z następującymi wyjątkami:

  • rozwiązania niespełniające wyżej wymienionych warunków (w szczególności niezaopatrzone w kody źródłowe i łamiące inne zasady) zostaną odrzucone;
  • w przypadku niewielkich różnic między rozwiązaniami, organizatorzy konkursu pozostawiają sobie możliwość zmiany kolejności na podstawie jakości i oryginalności kodów źródłowych rozwiązania.