Dlaczego warto wybrać specjalność

Komputerowe Systemy Elektroniczne

Oto argumenty uzasadniające wybór:

 • Specjalność dotyczy szerokiej problematyki systemów elektronicznych: pomiarowych, diagnostycznych (w tym ze sztuczną inteligencją), alarmowych, identyfikacja osób i towarów, elektroniki samochodowej, monitorujących, systemów kontroli jakości produkcji, elektronizujących wyroby i innych. Tę szeroką klasę systemów nazywa się obecnie infosystemami elektronicznymi.
 • Uczy zarówno modelowania, konstrukcji i organizacji systemów z uwzględnieniem wymaganej niezawodności i kompatybilności elektromagnetycznej, jak też ich oprogramowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych (LabWindows/CVI, MS-Visual C++, Matlab).
 • Dotyczy obszernej i spójnej problematyki systemów elektronicznych poczynając od mikrosystemów konfigurowanych na małej powierzchni montażowej z wykorzystaniem układów programowalnych CPLD, FPGA, MEMSów, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych, przez systemy standardowe, aż do makrosystemów, w tym systemów rozproszonych budowanych na bazie sieci komputerowych.
 • Kładąc nacisk na integrację sprzętu i oprogramowania przygotowuje do cenionych w kraju i zagranicą zawodów: konstruktora systemów elektronicznych, integratora systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych, na bazie różnych platform programistycznych, inżyniera do spraw aparatury oraz produkcyjnego testowania i diagnostyki.
 • Leży w głównym nurcie rozwojowym elektroniki, ponieważ mikrosystemy elektroniczne konfigurowane w pojedynczym układzie scalonym (Instrument on a Chip) oraz systemy rozproszone są najważniejszym trendem rozwojowym elektroniki.
 • Specjalność uczy nie tylko projektowania i organizacji systemów (zwłaszcza internetowych), lecz także konstruowania wyrobów elektronicznych lub zelektronizowanych.
 • Specjalność prowadzona jest pod opieką Zespołu Systemów Elektronicznych Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych (z dużym udziałem katedr informatycznych) mającego ok. 30-letnie doświadczenie dydaktyczne, badawcze i konstrukcyjne w zakresie komputerowo-wspomaganej metrologii i diagnostyki elektronicznej. W swoim dorobku ma ona szereg opracowań systemów i sieci pomiarowych wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicą (patrz tablica obok). Katedra dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową firm: Philips, Tektronix, Hewlett Packard, Solartron.
 • Absolwenci specjalności są poszukiwani i znajdują zatrudnienie w firmach elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych (pracują m.in. w firmie Flextronics jako Test & Product Engineers), instytutach badawczych jako konstruktorzy, integratorzy systemów oraz informatycy z pogłębioną znajomością sprzętu. Są także bardzo dobrze przygotowani do założenia własnej firmy.
 

Sylwetka absolwenta specjalności

Komputerowe Systemy Elektroniczne

Absolwent specjalności zdobywa zawód projektanta i integratora systemów. Staje się specjalistą z zakresu sprzętu i oprogramowania systemów, mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych: pomiarowych, diagnostycznych, telemetrycznych, identyfikacji osób i towarów, zabezpieczeń obiektów, elektroniki samochodowej, metrologicznej obsługi produkcji, mechatroniki i elektronizacji wyrobów.

W szczególności zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • Konstruowanie modułów elektronicznych (pakietów, kart) z wykorzystaniem układów programowalnych, MEMSów, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych (systemy wbudowane, systemy typu Internet of Things).
 • Projektowanie i konstruowanie systemów elektronicznych z uwzględnieniem wymaganej niezawodności i kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Oprogramowanie systemów za pomocą zaawansowanych narzędzi CAD.
 • Organizację i integrację systemów na bazie różnych standardów interfejsu.
 • Wdrażanie, nadzorowanie i serwisowanie systemów elektronicznych w przemyśle, badaniach i usługach.
 • Elektronizację wyrobów.

Wykształcenie specjalistyczne obejmuje:

 • Elementy i jednostki funkcjonalne systemów elektronicznych (czujniki i przetworniki, układy programowalne, MEMSy, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, mikroserwery wbudowane, urządzenia peryferyjne).
 • Standardy interfejsów i protokoły wymiany danych (mikrointerfejsy: SPI, I2C, USB, CAN, Ethernet, interfejsy: GPIB, VXI, CAN, Field BUSy i inne).
 • Narzędzia projektowania, oprogramowania i modelowania systemów (Protel, PADS, VHDL, SCPI, LabView, LabWindows, ODBC, HPVEE, Matlab, Simulink).
 • Zaawansowane metody pomiaru, testowania i diagnostyki elektronicznej (komputerowa technika pomiarowa, telemetria internetowa, telediagnostyka, magistrale testujące, BISTy).
 • Integrację sprzętu i oprogramowania mikrosystemów (technologia programowania ISP, programowanie mikrosystemów zamkniętych, programy uruchomieniowe ICD).
 • Architekturę i organizację infosystemów elektronicznych: pomiarowych, diagnostycznych, identyfikacji osób i towarów, zabezpieczenia obiektów i innych.

Absolwent opanowuje umiejętności konstruktorskie umożliwiające samodzielną pracę nawet w obcym zawodowo środowisku (np. mechaników, chemików) lub własnej firmie.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki, gdzie są tworzone, wykorzystywane lub naprawiane produkty elektroniki lub elektronizowane są wyroby, a w szczególności w:

 • Przedsiębiorstwach oraz średnich i małych firmach w zakresie projektowania i konstruowania modułów, aparatury, systemów i mikrosystemów elektronicznych.
 • Przemyśle różnych branż w zakresie elektronizacji wyrobów, metrologicznej obsługi produkcji (w tym komputerowo zintegrowanej) oraz wdrażania i nadzorowania systemów.
 • Przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku inżyniera ds. aparatury, redaktora stron internetowych, administratora sieci komputerowych lub informatyka ze znajomością sprzętu.
 • Laboratoriach przemysłowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • Małych firmach prywatnych, placówkach legalizacji aparatury, atestowania wyrobów itp.

Będą dobrze przygotowani do założenia własnej firmy produkującej moduły elektroniczne, karty komputerowe, przyrządy pomiarowe, systemy alarmowe, elektronikę samochodową lub świadczącej usługi informatyczne wymagające dobrej znajomości sprzętu.