Katedra Metrologii i Optoelektroniki | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Logo Katedry
Kierownik Katedry Zastępca Kierownika Katedry
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
budynek A pok. 445
tel. 48 58 348 6095
jsmulko@eti.pg.edu.pl
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni
budynek A pok. 353
tel. 48 58 347 1503
robbogda@pg.edu.pl

W Katedrze Metrologii i Optoelektroniki zajmujemy się pomiarami służącymi diagnostyce obiektów technicznych za pomocą metod elektrycznych i fotonicznych oraz wytwarzaniem nowych materiałów półprzewodnikowych (węglowych, diamentowych oraz czarny fosfor), przeznaczonych do opracowywania czujników związków niebezpiecznych oraz patogenów . Budujemy, integrujemy i oprogramowujemy elektryczne i optyczne systemy pomiarowe wykorzystując przyrządy, systemy i podsystemy popularnych producentów (Keithley, National Instruments, Keysight, Tektronix, Ando, Newport, Thorlabs) oraz podzespoły cyfrowe (mikrokontrolery, procesory sygnałowe, układy FPGA). Realizujemy systemy wbudowane wykorzystujące komputery jednopłytkowe (Raspberry Pi) i moduły mikrokontrolerowe (Arduino, STM32 Discovery i wiele innych) oraz dedykowane oprogramowanie do pomiarów i przetwarzania sygnałów. Nasze systemy są wykorzystywane w pomiarach korozji (spektroskopia impedancyjna), w analizie próbek powietrza, podczas wykrywania substancji chemicznych metodami spektralnymi, do oceny jakości elementów elektronicznych (warystory, superkondensatory, półprzewodniki) lub zaawansowanych badań biologicznych. Stosujemy metody elektroniczne, elektrochemiczne, optyczne (np. optical coherence tomography) i spektralne (spektroskopia absorpcyjna, Ramana) do badania obiektów chemicznych, czynników środowiskowych, biologicznych i wybranych materiałów.

Budujemy czujniki i elektroniczne układy detekcji. Układy pomiarowe łączymy wykorzystując dostępne technologie bezprzewodowe (Bluetooth, ZigBee, LoRa). Stosujemy zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów (PCA, SVM, Deep Learning) do analizy rejestrowanych danych optymalizując uzyskiwane wyniki detekcji.

Realizujemy szereg projektów badawczych, w zakresie czujników gazów, światłowodowych, wykrywających wirusy i inne substancje aktywne biologicznie. Współpracujemy z kilkunastoma ośrodkami naukowymi na świecie. Angażujemy chętnie studentów do udziału w prowadzonych projektach lub pracach zlecanych przez firmy z trójmiejskiego otoczenia gospodarczego.

Szczegółowy spis prowadzonych projektów, wyposażenia laboratoriów oraz profile pracowników są umieszczone w podstronach.

Prowadzimy dwie specjalności dydaktyczne:

oraz specjalność uzupełniającą Systemy Wbudowane