Dydaktyka KMOE | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KMOE

Katedra Metrologii i Optoelektroniki prowadzi dwie specjalności dydaktyczne:


Program dydaktyczny realizowany w zespołach Katedry MiO obejmuje szeroką bazę wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej:

W Zespole Metrologii i Systemów Elektronicznych oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty:
·  Metrologia,
·  Metodyka projektowania i technika realizacji,
·  Metody numeryczne,
·  Interfejsy systemów elektronicznych,
·  Mikrokontrolery i mikrosystemy,
·  Procesory sygnałowe,
·  Kompatybilność elektromagnetyczna,
·  Infosystemy elektroniczne,
·  Organizacja i oprogramowanie systemów elektronicznych.

W Zespole Optoelektroniki są wykładane między innymi:
·  Inżynieria materiałowa,
·  Optoelektronika,
·  Urządzenia i systemy optoelektroniczne,
·  Technika laserowa,
·  Systemy wizualizacje informacji,
·  Współczesne systemy telekomunikacji światłowodowej,
·  Optyczne przetwarzanie informacji - holografia,
·  Komputerowe projektowanie układów elektronicznych,
·  Twórcze kierownictwo i innowacyjne rozwiązywania zadań inżynierskich.