Zapraszamy wszystkich studentów do studiowania Optoelektroniki

Magister inżynier Elektroniki, specjalności Optoelektronika jest przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania, konstruowania i wykorzystywania układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów, układów i systemów optoelektronicznych.

Specjalistyczna wiedza zdobyta przez absolwenta obejmuje:

·        telekomunikację światłowodową,

·        optyczną technikę pomiarową,

·        technikę laserową i jej zastosowania.

W zakresie telekomunikacji światłowodowej studenci są zapoznawani z własnościami światłowodów, układów i systemów generacji i detekcji sygnałów optycznych, budową i własnościami układów optyki zintegrowanej oraz innych podzespołów wykorzystywanych w technice światłowodowej.

W ramach techniki laserowej omówione są rodzaje laserów stosowane w nauce, technice, medycynie i przemyśle; metody generacji krótkich impulsów laserowych oraz impulsów laserowych o dużej mocy; zakres zastosowań poszczególnych typów laserów oraz zagadnienia bezpieczeństwa w technice laserowej.

W ramach optycznych metod pomiarowych studenci zapoznają się z sensorami światłowodowymi, optycznymi metodami pomiarowymi, metodami optycznego przetwarzania informacji, technikami holograficznymi i metodami wizualizacji informacji.

Absolwent specjalności Optoelektronika jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w których są produkowane lub użytkowane układy i urządzenia elektroniczne, a także w firmach i instytucjach badawczych zajmujących się techniką laserową, optycznymi metodami pomiarowymi, telekomunikacją światłowodową, sensorami światłowodowymi, optyką zintegrowaną, systemami mikroopto-elektromechanicznymi MOEMS.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją profilu dyplomowania - Optoelektronika