Rekrutacja

Studia niestacjonarne I stopnia prowadzone są na kierunku Informatyka

Studia trwają 7 semestrów i kończą się tytułem inżynier.

Opłata za studia od r.a. 2023/24 wynosi: 3230 zł / semestr, opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi 15 zł za godzinę zajęć.