Inauguracja_WETI_2019

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki studiuje ponad 2600 studentów, łącznie na dziesięciu kierunkach studiów I i II stopnia. Absolwenci naszego Wydziału są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.