Podobno życie pisze najlepsze scenariusze filmowe.
"... Pani docent Marianna Sankiewicz jest osobą niezwykłą ..."  - prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk tak rozpoczął swoje posłanie z okazji 90. urodzin w 2011 roku

"...Pani docent Marianna Sankiewicz dawała nam poczucie normalności i stabilności wtedy,
kiedy nie wszystko było normalne i stabilne.
Dawała nam tchnienie w samorządność wtedy,
kiedy społecznikostwo nie było w modzie..." 
-
Georgis Bogdanis, absolwent 1979 roku, fragment tekstu Dlaczego jest nam tak bliska?

Kadr z filmu

"To postać wyjątkowa, spiżowa i bliska… rodzaj bohatera naszych czasów, tych okrutnych czasów II Wojny Światowej, i tych codziennych, począwszy od odgruzowywania zgliszczy Politechniki Gdańskiej, po lata dziekanowania studentom Wydziału Elektroniki, rektorowania na Politechnice obok Rektora prof. Jerzego Doerfera (1981-1984), czy gdy zostawała „kawalerem” Medalu Księcia Mściwoja II po ostatnie ich, bowiem zawsze nierozłączna z małżonkiem Gustawem Edwardem Budzyńskim, dni.
To ktoś ważny dla nas, dla Uczelni, dla Miasta i całej społeczności, nie tylko akademickiej i nie tylko Wybrzeża.
Teraz chcemy uczcić i uwiecznić Jej postać filmem. Fabularyzowanym dokumentem pokazującym najpiękniejsze z Jej cech i dokonań. Filmem, który wespół z Pomorską Fundacją Filmową i Gdyńską Szkołą Filmową przygotowaliśmy dla uczczenia jej postaci w 100-lecie  urodzin.  Rocznica urodzin Marianny Sankiewicz zbiegła się także z obchodami 70-lecia powstania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki i zostały one symbolicznie połączone. Zapoczątkował je inauguracyjny koncert fortepianowy w wykonaniu Leszka Możdżera, podczas którego pianista zadedykował swój improwizowany utwór  Mariannie Sankiewicz. Po trzech latach od podjęcia tej inicjatywy prace  zostały ukończone i zrealizowany został film „Zielony atrament”.

Film poświęcony komuś tak bliskiemu, dobremu, mądremu i ważnemu musi dotrzeć do jak najszerszej rzeszy ludzi młodych, uczniów liceów, techników i studentów Wybrzeża i Kraju. Ktoś tak Dobry, Mądry i Ważny musi być dla młodych ludzi busolą człowieczeństwa, wzorem i opoką."

Absolwenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
Jej studenci i wychowankowie.  Gdańsk, 2024

Akcja absolwentów ETI zakończyła się sukcesem i film został wyprodukowany, a jego premiera w dniu 16 lutego 2024 roku rozpocznie cykl  wydarzeń obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej.