Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu
Logo BMEL

Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (BME lab) zajmuje się badaniem mechanizmów i sposobów leczenia pamięci oraz wyższych funkcji poznawczych człowieka poprzez rozwijane technologie do pomiarów i stymulacji mózgu. Nasze badania prowadzone są przez multidyscyplinarną grupę naukowców ze specjalizacją w neuronauce, inżynierii biomedycznej, informatyce, neurologii oraz neurochirurgii. Międzynarodowa sieć współpracy z krajowymi i zagranicznymi klinikami w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych (international BME iEEG network) umożliwia nam zbieranie i analizowanie danych pobieranych bezpośrednio od pacjentów przy użyciu najnowszych technik do nagrań i stymulacji aktywności mózgu. W tym celu korzystamy ze specjalistycznych elektrod hybrydowych, systemów i urządzeń do interfejsu mózg-komputer oraz metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Przyświeca nam wspólna misja odszyfrowania kodu ludzkiego umysłu w aktywności elektrycznej mózgu, aby go zrozumieć i przywrócić jego zdolności świadomego zapamiętywania i poznawania.

Laboratorium BME znajduje się w Katedrze Systemów Multimedialnych wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, i należy do Centrum BioTechMed Politechniki Gdańskiej.