Zespół Katedry Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

Katedra Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych powstała 1.09.2023 r. po przekształceniu z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych, które było jednostką wydziałową Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki powołaną przez Rektora Politechniki Gdańskiej w dniu 21.02.2018 roku do realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem technologii materiałów elektronicznich i biomedycznych. W zakresie zainteresowań badawczych laboratorium znajdowały się czujniki gazów, ogniwa paliwowe, elektrolizery, membrany do separacji gazów oraz materiały na zastosowania biomedyczne. Laboratorium to zostało powołane do funkcjonowania na podstawie historycznej działalności Laboratorium Przyrządów Elektroceramicznych, które nie miało formalnego umocowania w strukturach Politechniki Gdańskiej.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński, 1.09.2023-obecnie.

Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. Sebastian Molin, prof. PG, 1.09.2023-obecnie.