Nagroda za dyplom roku | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-13

Nagroda za dyplom roku

Wręczenie nagrody za dyplom roku

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Wydziału, pracownik naszej katedry, pan mgr inż. Artur Gańcza, otrzymał nagrodę za dyplom roku na wydziale ETI, za rok 2019. Nagrodą tą uhonorowano pracę magisterską pt. „Metoda funkcji bazowych w identyfikacji procesów niestacjonarnych”, opisującą najnowszą metodę identyfikacji systemów zmieniających się w czasie, tzw. lokalną metodę funkcji bazowych (LBF). Praca ta stanowi jeden z licznych rezultatów badań, prowadzonych pod kierownictwem prof. Macieja Niedźwieckiego, wśród których należy wymienić artykuły Generalized Savitzky-Golay filters for identification of nonstationary systemsA new look at the statistical identification of nonstationary systems, Regularized Local Basis Function approach to identification of nonstationary processes, opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.

132 wyświetleń