Ogłoszenie o pracę - informatyk | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-09

Ogłoszenie o pracę - informatyk

zdjęcie

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych poszukuje pracownika do projektu LIDER-SDIDS na stanowisko Informatyk.

Wymagania:

 • Absolwent uczelni technicznej, dyplom co najmniej mgr inż., specjalności Telekomunikacja lub Radiokomunikacja,
 • Wiedza w zakresie niskopoziomowego projektowania oraz implementacji torów odbiorczych urządzeń radiokomunikacyjnych, także korzystających z platformy radia programowalnego,
 • Wiedza w zakresie realizacji laboratoryjnych prac badawczych związanych z testowaniem odbiorników radiokomunikacyjnych, również opartych na platformie radia programowalnego,
 • Doświadczenie w oprogramowywaniu i użyciu urządzeń radia programowalnego SDR,
 • Wiedza i doświadczenie w realizacji prac projektowych i implementacyjnych w warstwie fizycznej interfejsów radiowych wykorzystujących technikę OFDM,
 • Znajomość interfejsów radiowych sieci 4G i 5G oraz prywatnych sieci 5G bazujących na technice radia programowalnego,
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej i standaryzacyjnej 3GPP,
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z wpływem odpowiedzi impulsowej kanału radiowego na przesyłane sygnały radiowe.

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionego będzie należało m.in.:

 • Prace analityczne i specyfikacja wymagań oraz projekt metod dla przetwarzania sygnałów w części estymacji i korekcji kanału radiowego,
 • Opracowanie sposobu analizy wpływu zakłóceń wąskopasmowych oraz interferencji na procesy estymacji i korekcji kanału radiowego,
 • Wparcie przy konfiguracji i uruchamianiu laboratoryjnych stanowisk pomiarowych.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze 0,3 etatu,
 • zatrudnienie na czas określony od 01/08/2024 r. do 01/10/2026 r.

Termin składania ofert: 17.07.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia rekrutacji: 18.07.2024 r.

Dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wskazane powyżej wymagania w stosunku do wykonawcy (CV, list motywacyjny, kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów)

Oferty należy nadsyłać na adres e-mail: joanna.kobylecka@pg.edu.pl

31 wyświetleń