Laboratorium Akustyki Fonicznej | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium Akustyki Fonicznej

Laboratorium Akustyki Fonicznej powstało w 2012 roku na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (rozporządzenie Rektora Pol. Gd.). Kierownikiem Laboratorium jest prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG. Laboratorium specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych z zakresu akustyki środowiska, akustyki budowlanej oraz systemów elektroakustycznych. Wyposażenie pracowni pomiarowej stanowi aparatura wysokiej klasy a pomiary przeprowadzane są w zgodności z międzynarodowymi normami.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego (hałas pochodzący od zakładów oraz instalacji przemysłowych) – nr AB 1576.

 

Zakres badań

Badania akredytowane

Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych

 • Równoważny poziom dźwięku A
 • Zakres: (17 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia
 • Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
 • (Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem pkt. F)

Pozostałe badania

 1. Hałas w pomieszczeniach, tj. hałas w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 2. Systemy elektroakustyczne, w tym:
  • Pomiary charakterystyk oraz parametry głośników
  • Pomiary charakterystyk oraz parametry mikrofonów
  • Audiometryczne pomiary słuchawek powietrznych i kostnych
 3. Izolacyjność akustyczna w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych

STRONA WWW LABORATORIUM

Kontakt

tel.: 58 347 16 36

e-mail: bokostek@audioakustyka.org

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI

http://audioakustyka.org