XXX Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-18

XXX Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową

sep

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje w bieżącym roku po raz trzydziesty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki; w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.


Nagrody będą ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

Zgłaszanie przez promotorów e-mailem prac dyplomowych, które uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą, obronionych w roku akademickim 2020/2021, do Sekretarza Komitetu:

dr inż. Maciej Linczuk,

Instytut Systemów Elektronicznych,

Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa, tel. 22-2347986
e-mail m.linczuk@ise.pw.edu.pl

W terminie do 5 listopada 2021 r.


Sekretarz aktywuje na stronie internetowej Komitetu Optoelektroniki http://pkopto.ise.pw.edu.pl indywidualne konto repozytorium uczestnika Konkursu.

Wymagane dokumenty są składane na koncie w wersji elektronicznej.


Jeżeli wyniki pracy były publikowane, uprzejmie proszę o dołączenie plików publikacji. Do prac należy załączyć dokumenty wymienione w §7 Regulaminu Konkursu, którego treść znajduje się na stronie internetowej Komitetu
Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu - rozszerzone Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki

102 wyświetleń