Najlepsza praca dyplomowa | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-05

Najlepsza praca dyplomowa

logotyp PG

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia, na kierunkach związanych z elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją, automatyką i robotyką, mechatroniką oraz informatyką obronioną w roku akademickim 2021/2022 (1.10.2021 - 30.09.2022).

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych na wskazanych kierunkach, wykonanych i obronionych na uczelniach wyższych w obszarach działania OG PTETiS, a jednocześnie przygotowanie absolwentów do działalności naukowej przez przygotowanie artykułu do publikacji w czasopiśmie naukowym.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 30 września 2022 roku na adres: ptetis@pg.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgodnie z załączonym wzorem w wersji edytowalnej oraz skan wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszenia, a także artykuł przygotowany zgodnie z załączoną formatką.

Wzór tekstu

Zgłoszenie

Zasady konkursu

217 wyświetleń