Studencki Konkurs Nagroda Jamesa Dysona | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-27

Studencki Konkurs Nagroda Jamesa Dysona

Jason Dyson

2 tygodnie – tylko tyle czasu pozostało na zgłaszanie projektów w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona 2022.

Pokaż swój pomysł na rozwiązanie problemu.

6 lipca 2022r. zakończy się możliwość wysyłania zgłoszeń do nowej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, organizowanego w Polsce już drugi rok z rzędu przez Fundację Dyson. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich czterech lat na kierunkach związanych z inżynierią i projektowaniem. W tym roku organizatorzy zwiększyli sumę nagród pieniężnych, aby wesprzeć młodych inżynierów w pierwszym kluczowym etapie. Zwycięzców etapów krajowych poznamy we wrześniu i otrzymają aż 27 000 zł  na rozwój swoich innowacyjnych projektów. Do tej pory w ramach konkursu nagrody pieniężne otrzymali autorzy ponad 285 wynalazków.

Od 2005 r. organizatorzy Konkursu Nagroda Jamesa Dysona rzucają studentom oraz świeżym absolwentom następujące wyzwanie: „Zaprojektować coś, co rozwiąże problem”. Zadanie sformułowano w sposób szeroki i otwarty, aby zachęcać studentów do podejmowania poważnych problemów o znaczeniu globalnym. Zwycięzcy poprzedniej edycji skupili się na takich kwestiach, jak ułatwienie recyklingu odpadów, tamowanie krwotoków z ran kłutych czy domowa diagnostyka medyczna. Sir James Dyson osobiście typuje zwycięzców etapu międzynarodowego, którzy zdobywają potrzebne środki finansowe oraz wielki prestiż, a tym samym czynią ważne pierwsze kroki na drodze do wcielenia swoich pomysłów w życie.

Na co mogą liczyć zwycięzcy?

  1. Nagrody pieniężne. Zwycięzcy etapów krajowych otrzymają po 27 000 zł, a zwycięzcy etapu międzynarodowego nawet 162 000 zł  na potrzeby dalszych prac nad wynalazkiem.
  2. Rozgłos medialny. Zdobywcy Konkursu Nagrody Jamesa Dysona cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mediów, opinii publicznej i profesjonalistów z branży, co otwiera im wiele drzwi oraz sprzyja nawiązywaniu kontaktów i pozyskiwaniu wsparcia dla projektu.
  3. Wspieranie zwycięzców poprzednich edycji. W tym roku organizatorzy uruchomili specjalną platformę dla wynalazców, którzy komercjalizują swoje wynalazki. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w różnych wydarzeniach, nawiązywać kontakty, dzielić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem np. w formie mentoringu.

Czym charakteryzuje się dobre zgłoszenie?

Najlepsze wynalazki to często te najprostsze, które w inteligentny sposób rozwiązują rzeczywiste problemy. W zeszłym roku Nagrodę Krajową zdobył projekt XTRUDE ZERO, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Laureaci zaprojektowali dostępną publicznie maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstwowe maseczki chirurgiczne, zamieniając je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku. Inspiracją dla autorów do stworzenia XTRUDE ZERO była potrzeba poradzenia sobie z ogromną liczbą zużytych maseczek, trafiających na wysypiska śmieci z powodu pandemii COVID-19.

Chcesz się dowiedzieć, czego inżynierowie z firmy Dyson oczekują od zgłoszeń konkursowych? Sprawdź, co mówi na ten temat Peter Gammack, wieloletni juror konkursu oraz wiceprezes firmy Dyson ds. innowacji produktowych – link do artykułu.

Zachęcamy do śledzenia informacji związanych z Konkursem Nagroda Jamesa Dysona.

Strona internetowa: https://www.jamesdysonaward.org

Instagram: @jamesdysonaward

Aktualności: https://prhub.prowly.com/releases/dyson

Informacje o Konkursie Nagroda James Dyson

Fundacja Jamesa Dysona

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona to jedno z wielu zainicjowanych przez sir Jamesa Dysona działań mających na celu pokazanie, że wynalazcy i inżynierzy mogą zmieniać świat. Wsparcie w postaci nagród pieniężnych otrzymali już autorzy ponad 285 wynalazków. Konkurs jest prowadzony przez Fundację Jamesa Dysona – organizację charytatywną, która zajmuje się wspomaganiem edukacji inżynierów i jest finansowana z zysków firmy Dyson. Działania Fundacji oraz Instytutu Inżynierii i Technologii Dyson zachęcają młodych inżynierów i wynalazców, aby wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce i znajdowali nowe sposoby na poprawienie jakości naszego życia dzięki technologii. Do tej pory Fundacja Jamesa Dysona przeznaczyła 140 mln funtów na wspieranie przełomowych projektów dotyczących edukacji i innych szczytnych celów, w tym 12 mln funtów dla Imperial College London na potrzeby utworzenia Dyson School of Design Engineering oraz 8 mln funtów dla University of Cambridge, dzięki którym powstały instytucje Dyson Centre for Engineering Design i James Dyson Building.

Fundacja posiada własną stronę internetową, a także profile na Instagramie, Twitterze i YouTube.

O konkursie

Zadanie konkursowe

Skonstruuj coś, co rozwiąże jakiś problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień, lub też problem na skalę globalną. Ważne jest to, aby rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane.

Przebieg konkursu

Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym przez niezależne jury. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i są przyznawane dwa wyróżnienia. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń i przyznaje nagrody międzynarodowe.

Nagroda

  • Zwycięzcy etapu międzynarodowego wybrani przez sir Jamesa Dysona otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 162 000 zł.
  • Autorzy projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymają 27 000 zł.
  • Autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymają 27 000 zł.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń:  6 lipca 2022 r.

Jak zgłosić projekt

Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie konkursu.

Uczestnicy powinni opisać, jak działa ich wynalazek i jak przebiegał proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem, są jasno objaśnione, opisują krok po kroku przebieg prac nad projektem, zawierają dowody na istnienie prototypu i są uzupełnione zdjęciami oraz krótkim filmem.

Wszyscy jurorzy będą brali pod uwagę ograniczone możliwości tworzenia prototypów i rozwoju projektu wynikające z pandemii COVID-19.

Kryteria kwalifikacji do udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Studia te muszą być prowadzone przez uczelnię wyższą znajdującą się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się Konkurs Nagroda Jamesa Dysona.

Zgłoszenia może także dokonać zespół, pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadali status studenta studiów I lub II stopnia na uczelni wyższej znajdującej się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs. W przypadku przynajmniej jednego z członków zespołu muszą to być studia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Do udziału w konkursie kwalifikują się ponadto uczestnicy brytyjskiego programu degree apprenticeship na poziomie studiów licencjackich (Level 6) lub magisterskich (Level 7), jak również osoby, które ukończyły taki program nie dawniej niż cztery lata temu. Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ zamieszczonym na oficjalnej stronie konkursu.

Biuro prasowe marki Dyson

Elżbieta Mindak

e-mail: elzbieta.mindak@prhub.eu

tel. +48 570 000 612

26 wyświetleń