XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-01

XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,  którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia do składania wniosków stypendialnych w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023" (Segment IA).

O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, uczniowie liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na czas pierwszego roku studiów!

TERMINY:

Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa aktywna do 16 sierpnia 2022r. (do godz. 16:00).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 25 sierpnia 2022r.

Więcej informacji na stronie www. stypendia-pomostowe.pl

30 wyświetleń