XXXI Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki. | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-06

XXXI Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

logotyp PG

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje w bieżącym roku, już po raz trzydziesty pierwszy,

ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

Tematyka konkursu obejmuje w szczególności zagadnienia badania zjawisk podstawowych, materiałów, elementów, układów i systemów, technologii optoelektronicznych, a także konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej, a więc wszystko co związane z szeroko rozumianą optoelektroniką.

Do konkursu mogą się zgłaszać osoby, których prace, obronione w roku akademickim 2021/2022, uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Sekretarza Komitetu, Pana dr. inż. Macieja Linczuka, maciej.linczuk@pw.edu.pl (tel. kontaktowy +48 22 234 7986), w terminie do 10 listopada 2022 r.

Po zgłoszeniu e-mailowym, Sekretarz aktywuje na stronie internetowej Komitetu Optoelektroniki http://pkopto.ise.pw.edu.pl, indywidualne konto repozytorium uczestnika Konkursu. Wymagane dokumenty składane są na koncie w wersji elektronicznej.

Jeżeli wyniki pracy były publikowane, uprzejmie proszę o dołączenie plików publikacji. Do pracy należy dołączyć dokumenty wymienione w §7 Regulaminu Konkursu, którego treść znajduje się na stronie internetowej Komitetu.

Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu - rozszerzone Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jak co roku, nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez podmioty zainteresowane rozwojem optoelektroniki i niezawodnie wspierające nasze działania konkursowe.

135 wyświetleń