Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-06

Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego

logotyp PG
Kapituła Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego zaprasza opiekunów prac dyplomowych do zgłaszania prac dyplomowych do XXII edycji konkursu.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2022, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością.
 
Aktualny regulamin i harmonogram konkursu znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyk: https://eia.pg.edu.pl/absolwenci/konkursy/nagroda-im-prof-romualda-szczesnego
 
Zgłoszenia powinny być składane przez opiekunów prac dyplomowych. Wraz ze zgłoszeniami należy składać kopie prac i opinii wystawionych przez opiekunów i recenzentów wyłączenie w wersji elektronicznej. Uprzejmie proszę o przesłanie wyżej wymienionych materiałów do Dziekanatu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, do Agnieszki Urbańskiej: agnieszka.urbanska@pg.edu.pl.
 
 
Termin 27 kwietnia 2023
 
 
Autorzy zgłaszanych prac proszeni są o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia uczestnictwa dostępnej na wyżej wskazanej stronie internetowej.
 
39 wyświetleń