Konkurs Engineer 4 Science 2023 | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-20

Konkurs Engineer 4 Science 2023

4science
4 Science Institute zaprasza absolwentki oraz absolwentów studiów I stopnia do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się absolwentów uczelni wyższych z obszarów:

 • automatyka,
 • bioinformatyka,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • elektromobilność,
 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • fizyka techniczna,
 • geoinformatyka,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria i analiza danych,
 • robotyka,
 • sztuczna inteligencja,
 • telekomunikacja,
 • teledetekcja i geonauka,
 • uczenie maszynowe

i pokrewnych poprzez ocenę merytoryczną ich prac dyplomowych przez reprezentantów z przemysłu oraz uczelni.

Do konkursu zgłoszona może zostać praca dyplomowa I stopnia, która spełnia łącznie poniższe wymogi:

 • została przygotowana w języku polskim lub angielskim;
 • została obroniona przez studenta/ów ww. kierunku w okresie od 1.04.2022 do 31.03.2023;
 • autor pracy otrzymał średnią ocenę minimum 4.5 (od promotora i recenzenta) lub znalazł się w gronie 15 najlepszych prac na wydziale i kierunku studiów;
 • zgoda na zgłoszenie pracy oraz na udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym organizatora konkursu https://4scienceinstitute.org do 8.05.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 4 Science Institute (regulamin konkursuformularz zgłoszeniowy).

175 wyświetleń