Actinium Supporting Most Talented Candidates | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-09

Actinium Supporting Most Talented Candidates

Actinium
W programie Actinium Supporting Most Talented Candidates dofinansowane są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów, którzy rozpoczynają studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1.000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.
  • Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów przyjętych na pierwszy roku studiów stacjonarnych I lub II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Do kogo jest skierowany?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków trwa od 02.10.2023 do 02.11.2023 
  • Wnioski wraz dokumentacją należy składać w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty
  • Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone
  • W przypadku studentów, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej nie ma konieczności dokumentowania oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego oraz średniej ważonej ocen
  • Wśród osiągnięć nie należy wymieniać obowiązkowych praktyk studenckich, które zostały odbyte zgodnie z programem studiów

Zobacz więcej

19 wyświetleń