Konkurs Czerwonej Róży – edycja 2024 | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-01

Konkurs Czerwonej Róży – edycja 2024

czerwona róża
Wybieramy najlepszego studenta lub studentkę oraz najlepsze koło naukowe.

Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego wydarzenia z bogatymi tradycjami organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Co roku, statuetka trafia do rąk wybitnych i wyróżniających się swoimi osiągnięciami studentów oraz kół naukowych.

Głównymi nagrodami w konkursie są:

  • w kategorii „najlepszy student” - samochód osobowy
  • w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota  15 000 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dwóch etapach: uczelnianym i ogólnym. W tym roku etap ogólny odbywa się Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Kto może wziąć udział w konkursie?
  1. Każda osoba studiująca na drugim stopniu kształcenia w PG, która uzyskała wysoką średnią ocen za wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jest aktywna społecznie oraz potrafi zaprezentować się przed komisją konkursową.
  2. Każde aktywnie działające Koło Naukowe.

Termin składania wniosków: do 18 marca 2024r.
Miejsce: Dział Spraw Studenckich PG, Budynek Bratniak, pok. 212-213

Kontakt do Koordynatora PG: kierownik DSS, Pani Anna Klimczyk, mail: anna.klimczyk@pg.edu.pl

Link do strony Konkursu: http://czerwonaroza.org.pl/konkurs

Przydatne dokumenty

Harmonogram Konkursu
Formularz zgłoszeniowy student
Formularz zgłoszeniowy koło
Regulamin Konkursu

220 wyświetleń