VI Edycja Konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-09

VI Edycja Konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Cyber

SZÓSTA EDYCJA KONKURSU IM. MARIANA REJEWSKIEGO OGŁOSZONA! ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA PRACY DYPLOMOWEJ Z OBSZARU CYBERBEZPIECZEŃSTWA I KRYPTOLOGII. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 30 WRZEŚNIA 2024 r.

Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej już po raz szósty organizuje i prowadzi merytorycznie konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę naukową z obszaru cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Do udziału w Konkursie zapraszamy również studentów z kierunków społecznych i humanistycznych, których tematyka przygotowywanych prac dotyka obszaru szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa.Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim.  Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie jej autor.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

 •   I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
 •   II. na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I. mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r.  Uczestnikami Konkursu w kategorii II. mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r. 

Prace zgłoszone do poprzednich edycji konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego i ocenione merytorycznie nie mogą ponownie brać udziału w VI edycji Konkursu. Zastrzeżenie to nie dotyczy prac, które nie przeszły poprzednio etapu oceny formalnej lub zostały zgłoszone po terminie.

Zgłoszenie do konkursu powinno być wysłane mailowo w terminie do 30 września 2024 r. oraz zawierać informacje jak w par. 4 załączonego REGULAMINU oraz wypełnione WNIOSKI z załączonego REGULAMINU. 

W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody pieniężne, nagrody dodatkowe i nagrody rzeczowe.

Nagrodami w kategorii I są:

 •   I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł;
 •   II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 7.000,00 zł;
 •   III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł.

Nagrodami w kategorii II są:

 •   I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 15.000,00 zł;
 •   II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 11.000,00 zł;
 •   III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 8.000,00 zł.

Nagrodami dodatkowymi, do wyboru przez laureatów Konkursu są:

Wizyta na terenie garnizonu Dęblin z uwzględnieniem prezentacji symulatorów statków powierzanych i skoków spadochronowych, wykorzystywanych do szkoleń podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwiedzania 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego z możliwością obejrzenia z bliska statków powietrznych będących na wyposażeniu jednostki i prezentacji lotu śmigłowcem lub samolotem szkoleniowym.

Wizyta na terenie Akademii Marynarki Wojennej z uwzględnieniem rejsu łodzią motorową po Zatoce Gdańskiej, zwiedzania Portu Wojennej w Gdyni, prezentacji wybranych symulatorów uczelni. Przejazd czołgiem Abrams, realizowanego przez 1 Brygadę Pancerną, szkolenia ratownicze po awaryjnym lądowaniu na wodzie, realizowane przez Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

Analizy merytorycznej i punktacji prac konkursowych, dokonują eksperci współpracujący z Departamentem, wybrani spośród osób o dorobku naukowym, wiedzy i doświadczeniu w dziedzinach odpowiadających tematyce prac. O zwycięstwie prac decyduje ich wartość merytoryczna, samodzielność badawcza, innowacyjność tematu czy znaczenie pracy naukowej dla obronności kraju. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą specjaliści pełniący najwyższe funkcje w strukturach Sił Zbrojnych:

 •   Dyrektor DC MON – Przewodniczący Kapituły;
 •   Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – Zastępca Przewodniczącego Kapituły;
 •   Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP;
 •   Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 •   Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu  Badawczego w Zegrzu;
 •   Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa im. prof. Zdzisława Krygowskiego;
 •   Dowódca Zespołu Działań Cyberprzestrzennych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Taki skład Kapituły daje szansę młodym naukowcom na bycie zauważonymi, a w przyszłości zaproszonymi do współpracy z wojskiem czy innymi instytucjami obronnymi Polski.  

Od czasu pierwszej edycji konkursu w 2019 roku, nadesłano już ponad 160 prac.

12 wyświetleń