Dostęp do sieci WiFi | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dostęp do sieci WiFi

Na Wydziale ETI działa kilka sieci bezprzewodowych:
  • sieć eduroam dostępna dla wszystkich pracowników i studentów PG, a także dla pracowników i studentów innych instytucji - uczestników projektu eduroam. Informacje o sposobie dostępu do sieci eduroam znajdują się na tej stronie.
    Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne, w niektórych rejonach wydziału dostępne są warianty sieci eduroam z różnymi sufiksami, np. eduroam_w. Dostęp do nich odbywa się tak samo, jak do sieci eduroam.
  • sieć WETI_PG dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału. W odróżnieniu od dostępu przez sieć eduroam, użytkownicy sieci WETI_PG nie podlegąją ograniczeniom wydziałowego firewalla. W sieci tej możliwy jest dostęp do dowolnego projektu realizowanego w ramach Wydziału, bez jego udostępniania poza sieć Wydziału. Rozszerzeniem tej funkcjonalności, na dowolną lokalizację, są usługi VPN. Szczegółowe informacje o dostępie do tej sieci znajdują się na tej stronie.
  • sieć KONFERENCJE dostępna dla uczestników organizowanych na wydziale konferencji oraz dla gości wydziału w oparciu o indywidualne hasła dostępowe. Hasło dostarczy organizator konferencji lub osoba zapraszająca.