Kalendarz Roku Akademickiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz roku akademickiego 2022/ 2023 Politechniki Gdańskiej

Kalendarz Roku Akademickiego 2023/24 (pdf, 224.53kB)
Kalendarz WETI
30.09.2023 Ostateczny termin składania prac magisterskich

13.10.2023

Publikacja pytań na egzamin dyplomowy inżynierski na stronach Katedr

15.10.2023

Publikacja prezentacji strumieni/profili dyplomowania na stronach Katedr

23.10.2023

Rozpoczęcie akcji informacyjnej/promocyjnej (Katedry i studenci)

27.10.2023 Ostateczny termin wyboru projektu grupowego (studenci semestru 5)

15.11.2023 - 6.03.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru 7

20.11 - 5.12.2023

Wypełnianie deklaracji wyboru profili dyplomowania (studenci semestru 5)

30.11.2023

Ostateczny termin obrony prac dyplomowych magisterskich

11.12.2023

Wstępne wyniki wyborów profili dyplomowania

15.12.2023

Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów profili dyplomowania (p. EA 138)

15.12.2023

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów projektów dyplomowych inżynierskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową) (studenci semestru 5)

14.12.2023

Ostateczny termin złożenia projektu dyplomowego inżynierskiego

21.12.2023

Ostateczne decyzje w/s wyborów profili dyplomowania

27.12.2023 - 6.03.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru zimowego (poza sem.7)

22.01.2024

Publikacja zatwierdzonych tematów projektów dyplomowych inżynierskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

20.02.2024

Publikacja tematów projektów badawczych na studiach II stopnia

22.01 – 20.02.2024

Egzaminy inżynierskie (studia stacjonarne)

05.02.2024

Ostateczny termin rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne

30.03.2024

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów projektów dyplomowych inżynierskich (studenci semestru 6)

12.04.2024

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową)

12.04 - 06.05.2024  10:00

Wypełnianie deklaracji wyboru strumienia (studenci semestru 4 studia stacjonarne) oraz specjalności (studenci semestr 2 studia II stopnia niestacjonarne)
16.05.2024 Wstępne wyniki wyborów strumienia
22.05.2024 Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów strumienia (p. EA 138)

15.05 - 15.10.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru letniego

3.06.2024

Publikacja zatwierdzonych tematów prac dyplomowych magisterskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

30.06.2024

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów prac dyplomowych magisterskich

30.09.2024

Ostateczny termin złożenia prac magisterskich