Kalendarz Roku Akademickiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz roku akademickiego 2022/ 2023 Politechniki Gdańskiej

Kalendarz WETI
28.10.2022 Ostateczny termin wyboru projektu grupowego (studenci semestru 5)

14.10.2022

Publikacja pytań na egzamin dyplomowy inżynierski na stronach Katedr

16.10.2022

Publikacja prezentacji strumieni/profili dyplomowania na stronach Katedr

24.10.2022

Rozpoczęcie akcji informacyjnej/promocyjnej (Katedry i studenci)

17.11.2022 - 8.03.2023

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru 7

21.11 - 6.12.2022

Wypełnianie deklaracji wyboru profili dyplomowania (studenci semestru 5)

30.11.2022

Ostateczny termin obrony prac dyplomowych magisterskich

12.12.2022

Wstępne wyniki wyborów profili dyplomowania

16.12.2022

Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów profili dyplomowania (p. EA 138)

16.12.2022

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów projektów dyplomowych inżynierskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową) (studenci semestru 5)

16.12.2022

Ostateczny termin złożenia projektu dyplomowego inżynierskiego

22.12.2022

Ostateczne decyzje w/s wyborów profili dyplomowania

28.12.2022 - 8.03.2023

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru zimowego (poza sem.7)

23.01.2023

Publikacja zatwierdzonych tematów projektów dyplomowych inżynierskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

22.02.2023

Publikacja tematów projektów badawczych na studiach II stopnia

23.01 – 22.02.2023

Egzaminy inżynierskie (studia stacjonarne)

6.02.2023

Ostateczny termin rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne

30.03.2023

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów projektów dyplomowych inżynierskich (studenci semestru 6)

14.04.2023

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową)

14.04 - 04.05.2023  10:00

Wypełnianie deklaracji wyboru strumienia (studenci semestru 4 studia stacjonarne) oraz specjalności (studenci semestr 2 studia II stopnia niestacjonarne)
18.05.2023 Wstępne wyniki wyborów strumienia
24.05.2023 Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów strumienia (p. EA 138)

20.05.2022 - 15.10.2023

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru letniego

1.06.2023

Publikacja zatwierdzonych tematów prac dyplomowych magisterskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

30.06.2023

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów prac dyplomowych magisterskich

30.09.2023

Ostateczny termin złożenia prac magisterskich