Kalendarz Roku Akademickiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz Roku Akademickiego 2024/25 (pdf, 326.68kB) Kalendarz Roku Akademickiego 2023/24 (pdf, 224.53kB)
Kalendarz WETI
30.09.2023 Ostateczny termin składania prac magisterskich

13.10.2023

Publikacja pytań na egzamin dyplomowy inżynierski na stronach Katedr

15.10.2023

Publikacja prezentacji strumieni/profili dyplomowania na stronach Katedr

23.10.2023

Rozpoczęcie akcji informacyjnej/promocyjnej (Katedry i studenci)

27.10.2023 Ostateczny termin wyboru projektu grupowego (studenci semestru 5)

15.11.2023 - 6.03.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru 7

20.11 - 5.12.2023

Wypełnianie deklaracji wyboru profili dyplomowania (studenci semestru 5)

30.11.2023

Ostateczny termin obrony prac dyplomowych magisterskich

11.12.2023

Wstępne wyniki wyborów profili dyplomowania

15.12.2023

Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów profili dyplomowania (p. EA 138)

15.12.2023

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów projektów dyplomowych inżynierskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową) (studenci semestru 5)

14.12.2023

Ostateczny termin złożenia projektu dyplomowego inżynierskiego

21.12.2023

Ostateczne decyzje w/s wyborów profili dyplomowania

27.12.2023 - 6.03.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru zimowego (poza sem.7)

21.01.2024 Ostateczny termin składania wniosków o przeniesienie/ przywrócenie na studia

22.01.2024

Publikacja zatwierdzonych tematów projektów dyplomowych inżynierskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

20.02.2024

Publikacja tematów projektów badawczych na studiach II stopnia

20.02.2024 Ostateczny termin składania wniosków o rejestrację na semestr letni

22.01 – 20.02.2024

Egzaminy inżynierskie (studia stacjonarne)

05.02.2024

Ostateczny termin rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne

07.02.2024 Ostateczny termin składania wniosków o rejestrację PO URLOPIE

30.03.2024

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów projektów dyplomowych inżynierskich (studenci semestru 6)

12.04.2024

Ostateczny termin zgłaszania własnych propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich przez studentów (wyszukanie i kontakt z potencjalnym opiekunem, który zgłosi temat do zatwierdzenia przez komisję programową)

12.04 - 06.05.2024  10:00

Wypełnianie deklaracji wyboru strumienia (studenci semestru 4 studia stacjonarne) oraz specjalności (studenci semestr 2 studia II stopnia niestacjonarne)
16.05.2024 Wstępne wyniki wyborów strumienia
22.05.2024 Ostateczny termin składania odwołań w/s wyborów strumienia (p. EA 138)

15.05 - 15.10.2024

Ankietyzacja zajęć i prowadzących dla semestru letniego

3.06.2024

Publikacja zatwierdzonych tematów prac dyplomowych magisterskich (strony/gabloty Katedr i mojaPG)

30.06.2024

Ostateczny termin przypisania studentów do tematów prac dyplomowych magisterskich

01.09.2024 Ostateczny termin składania wniosków o przeniesienie/ przywrócenie na studia
16.09.2024 Ostateczny termin składania wniosków o rejestrację PO URLOPIE

30.09.2024

Ostateczny termin złożenia prac magisterskich

1.10.2024 Ostateczny termin składania wniosków o rejestrację