Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Stawiarskiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Stawiarskiego

29 Listopad 2022 12:30

Przewodniczący Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Stawiarskiego w dniu 29.11.2022.