Spotkanie poetyckie pt. „Dwa pokolenia” . | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-27

Spotkanie poetyckie pt. „Dwa pokolenia” .

spotkanie poetyckie

Spotkanie poetyckie pt. „Dwa pokolenia” zrealizowane w ramach obchodów 70-lecia
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki miało miejsce 22.04.2022 w Sali
Senatu Politechniki Gdańskiej. W trakcie trwania spotkania swoje wiersze prezentowali
zaproszeni Poeci, tj. Zbigniew Trzebiatowski i Sławomir Jerzy Ambroziak. Poza wspólnym
mianownikiem, jakim jest poezja, Panów łączy również bycie absolwentami Wydziału.
Zbigniew Trzebiatowski studia ukończył w 1970 roku a Sławomir Jerzy Ambroziak w 2007.
W trakcie trwania wieczorku poetyckiego prezentowane były wiersze wybrane przez Poetów,
wśród nich m.in.: *** (miasteczko po latach), *** (mijamy lip przydrożnych zielonookie
izokefalie), *** (naście pięter nad wzgórzem we mgle) autorstwa Zbigniewa
Trzebiatowskiego czy „Łk 8, 22-25: Burza”, „Łk 10, 25-37: Granica”, „Pożoga” Sławomira
Jerzego Ambroziaka.
Poza utworami poetyckimi i dyskusją o poezji, Poeci podzielili się z publicznością swoimi
prywatnymi historiami związanymi z okresem ich studiów. Dzięki temu możliwa była podróż
do lat 60-tych, wydarzeń marca ’68, tych związanych z „Solidarnością” czy zagraniczną
praktyką studencką (co w tamtym okresie nie było dość powszednim doświadczeniem), a
także do początków XXI w. Historia Wydziału to również historia jej absolwentów, a jej
świadectwo zostało zaprezentowane podczas piątkowego spotkania.
Wśród obecnych gości nie zabrakło prof. dra hab. inż. Jacka Stefańskiego, Dziekana
Wydziału, członków Gdańskiego Klubu Poetów oraz członków Studenckiego Klubu
Dyskusyjnego „Daimonion”.
 

116 wyświetleń